Пакет Python за генериране на музикални ноти и възпроизвеждане?

Искам да изградя нещо, което може да генерира произволни акорди и ноти в мелодия за даден мащаб, и да го покажа като нотна музика, с цел практикуване на четене на зрението. Има ли някакъв пакет, в който мога да включа бележките, които искам, времевия подпис, мащаба и да го накарам да направи хубава нотна музика? Също така би било страхотно, ако същият пакет може да възпроизвежда нотите.