02. Report System-While-Loop - More Exercises - C#

Привет! Ще съм много благодарен,ако някой може да ми помогне с тази задача от While-Loop, допълнителни задачи.

Условие :

 

Система за отчет

На благотворително събитие плащанията за закупените продукти винаги се редуват: плащане в брой и плащане с карта. Установени са следните правила за заплащане:

  • Ако продуктът надвишава 100лв., за него не може да се плати в брой
  • Ако продуктът е на цена под 10лв., за него не може да се плати с кредитна карта

Програмата приключва или след като получим команда "End" или след като средствата бъдат събрани.

Вход

От конзолата се четат:

  • Сумата, която се очаква да бъде събрана от продажбите - цяло число в интервала [1 ... 10000]

На всеки следващ ред, до получаване на командата "End" или докато не се съберат нужните средствацените на предметите, които ще бъдат закупени - цяло число в интервала [1 ... 500]

Изход

На конзолата да се отпечата:

  • При успешна транзакция: "Product sold!"
  • При неуспешна транзакция: "Error in transaction!"
  • Ако сумата на всички закупени продукти надвиши или достигне очакваната сума, програмата трябва да приключи и на конзолата да се изпишат два реда:
  • "Average CS: {средно плащане в кеш на човек}"
  • "Average CC: {средно плащане с карта на човек}"

              Плащанията трябва да бъдат форматирани до втората цифра след десетичния знак.

  • При получаване на команда "End", да се изпише един ред:
  • "Failed to collect required money for charity."   

 

https://pastebin.com/wBUPvwgk

Не мога да разбера къде ми е грешката. Джъдж ми дава 40/100 и грешка по време на изпълнение, а във VS минава шравилно и с дебъгера всичко е ок.

Благодаря предварително!