Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Lypi_1003 avatar Lypi_1003 2 Точки

travelling Nested loops C# Judge 70/100

Някой има ли идея къде греша?

using System;

namespace Travelling
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string destination = Console.ReadLine();
            while (destination != "End")
            {
                int minBudget = int.Parse(Console.ReadLine());
                int savedMoney = 0;

                while (savedMoney < minBudget)
                {
                    int sum = int.Parse(Console.ReadLine());
                    savedMoney += sum;
                }
                Console.WriteLine($"Going to {destination}!");
                destination = Console.ReadLine();
            }
        }
    }
}

Тагове:
0
Programming Basics with C#
RoumenRoussev avatar RoumenRoussev 120 Точки

Защо ползваш int? За финансови операции най-добре decimal.

1
RoumenRoussev avatar RoumenRoussev 120 Точки

Така изкарва 100/100.

using System;

namespace ConsoleApp10
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string destination = "";
            while ((destination = Console.ReadLine()) != "End")
            {
                decimal minBudget = decimal.Parse(Console.ReadLine());

                decimal savedMoney = 0;
                while (minBudget > 0)
                {
                    savedMoney = decimal.Parse(Console.ReadLine());
                    minBudget -= savedMoney;
                }

                Console.WriteLine($"Going to {destination}!");
            }
        }
    }
}

0
Lypi_1003 avatar Lypi_1003 2 Точки

трябваше да сменя int s double и мина 100/100

явно след 4 часа кодене ми трябва почивка :)

 

благодаря за отговорите

0
29/10/2020 22:35:07