Професионален модул

Задължително ли е да запиша   всички курсове от fundamendals program ,за да мога да продължа към професионалния модул ?