Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
radit68i avatar radit68i 22 Точки

09. ForceBook от Associative Arrays - Exercise (C#) - пропуск в тестовете в Judge или в условието на задачата

С две различни решения с еднакъв вход и различен резултат ми дава 100/100.

Вход:

Ivan Ivanov -> Lighter
DCay -> Lighter
Ivan Ivanov -> Lighter
DCay -> Lighter
Lumpawaroo
 

Резултат от Решение 1:


Ivan Ivanov joins the Lighter side!
DCay joins the Lighter side!
Ivan Ivanov joins the Lighter side!
DCay joins the Lighter side!
Lumpawaroo
Side: Lighter, Members: 2
! DCay
! Ivan Ivanov

Винаги премахва user и го добавя отново независимо дали е вече  член в дадената група. 

 

Резултат от Решение 2:


Ivan Ivanov joins the Lighter side!
DCay joins the Lighter side!
Lumpawaroo
Side: Lighter, Members: 2
! DCay
! Ivan Ivanov

Проверява, ако user-а вече съществува в същата група не прави нищо.
 

Тагове:
krum_43 avatar krum_43 451 Точки

И на двете решения ли вземаш 100/100 ?

 

0
radit68i avatar radit68i 22 Точки

Да 100/100 и на двете

0
MartinBG avatar MartinBG 3610 Точки

Така изглежда.

Условието не конкретизира поведението при подаване на команда за присъединяване на потребител към същата група, в която вече е:

If you receive a forceUser -> forceSide, you should check if there is such a forceUser already and if so, change his/her side. If there is no such forceUser, add him/her to the corresponding forceSide, treating the command as a new registered forceUser.
Then you should print on the console: "{forceUser} joins the {forceSide} side!" 

Така разписано (ново изречение, нов абзац) изглежда, че съобщението трябва да се извежда винаги.

 

Щом Judge дава 100/100 и за двете решения, очевидно там липсва подобен тест, което може би е добре, предвид непълното условие.

0
16/11/2020 03:04:44