Не мога да разбера какво трябва да направя с задача Math Power от Array Lab. Направих решението спрямо указанията.

https://pastebin.com/beJTdCFK