10. Multiply Evens by Odds

колеги някой да помогне , че съсвем се бъгнах , защо не мога да парсна от стринга последователно позициите в числа , за да въртя цикъла

using System;

namespace Methods_lab
{
    class Program
    {
        static void  Main(string[] args)
        {
            string input = Console.ReadLine();
            PrintResult(input);
        }
        static int   SumOfOddNum(string nummber)
        {

            int sumOfOdds = 0;

            for (int i = 0; i < nummber.Length; i++)
            {
                int odds = Convert.ToInt32(nummber[i]);

                if (odds % 2 != 0)

                {
                    
                    sumOfOdds += Math.Abs(i);
                }
            }
            return sumOfOdds;
        }

        static int SumOfOEven(string nummber)
        {
            int sumOfEven = 0;

            for (int i = 0; i < nummber.Length; i++)
            {
                int even = Convert.ToInt32(nummber[i]);
                if (even % 2 == 0)
                {
                   
                    sumOfEven += Math.Abs(i);
                }
            }
            return sumOfEven;
        }
        static void PrintResult(string nummber)
        {
             
            Console.WriteLine(SumOfOddNum(nummber) * SumOfOEven(nummber));
        }
        

    }
}