Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
krum_43 avatar krum_43 681 Точки

Проблем при една изпитна задача от изпита от 12.08.2020 г-Mid Exam Retake-The Lift

Условието на задачата може да се види от линка :

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/2517#1

С моето решение стигам до 77/100(тест1 и тест5 не минават)

Ето и линк към кода :

https://pastebin.com/hpxuGW3t

Тагове:
0
Fundamentals Module
Axiomatik avatar Axiomatik 1625 Точки
Best Answer
using System;
using System.Linq;

namespace Program
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int waitingPeople = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] currentState = Console.ReadLine()
        .Split()
        .Select(int.Parse)
        .ToArray();

      int maxCapacity = 4;

      bool noMorePeople = false;

      for (int i = 0; i < currentState.Length; i++)
      {
        int currentWagon = currentState[i];

        if (waitingPeople - (maxCapacity - currentWagon) == 0)
        {
          waitingPeople -= maxCapacity - currentWagon;
          currentState[i] = 4;
          noMorePeople = true;
          break;
        }
        else if (waitingPeople - (maxCapacity - currentWagon) < 0)
        {
          currentState[i] = waitingPeople;
          waitingPeople = 0;
          noMorePeople = true;
          break;
        }
        else
        {
          waitingPeople -= maxCapacity - currentWagon;
          currentState[i] = 4;
        }
      }

      bool emptyCabins = false;

      for (int i = 0; i < currentState.Length; i++)
      {
        if (currentState[i] < 4)
        {
          emptyCabins = true;
          break;
        }
      }

      if (noMorePeople == true && emptyCabins == true)
      {
        Console.WriteLine("The lift has empty spots!");
        Console.WriteLine(String.Join(" ", currentState));

      }
      else if (waitingPeople > 0 && emptyCabins == false)
      {
        Console.WriteLine($"There isn't enough space! {waitingPeople} people in a queue!");
        Console.WriteLine(String.Join(" ", currentState));
      }
      else if (waitingPeople == 0 && emptyCabins == false)
      {
        Console.WriteLine(String.Join(" ", currentState));
      }
    }
  }
}

 

using System;
using System.Linq;

namespace _2.TheLift
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int peopleWaitingForLyft = int.Parse(Console.ReadLine());
      int[] wagon = Console.ReadLine().Split().Select(int.Parse).ToArray();
      int peopleOnTheCurrentWagon = 0;
      int peopleonTheLyft = 0;
      bool NoMorePeople = false;

      for (int i = 0; i < wagon.Length; i++)
      {
        while (wagon[i] < 4)
        {
          wagon[i]++;
          peopleOnTheCurrentWagon++;
          if (peopleonTheLyft + peopleOnTheCurrentWagon == peopleWaitingForLyft)
          {
            NoMorePeople = true;
            break;
          }
        }
        peopleonTheLyft += peopleOnTheCurrentWagon;
        if (NoMorePeople)
        {
          break;
        }
        peopleOnTheCurrentWagon = 0;
      }

      if (peopleWaitingForLyft > peopleonTheLyft)
      {
        Console.WriteLine($"There isn't enough space! {peopleWaitingForLyft - peopleonTheLyft} people in a queue!");
        Console.WriteLine(string.Join(" ", wagon));
      }
      else if (peopleWaitingForLyft < wagon.Length * 4 && wagon.Any(w => w < 4))
      {
        Console.WriteLine("The lift has empty spots!");
        Console.WriteLine(string.Join(" ", wagon));
      }
      else if (wagon.All(w => w == 4) && NoMorePeople == true)
      {
        Console.WriteLine(string.Join(" ", wagon));
      }
    }
  }
}

 

1
krum_43 avatar krum_43 681 Точки

Thanks for the solutions. Both solutions are good.

Best,

1