Проблем с debugger в IntelliJ. Моля за помощ

Всеки път когато тръгна да дебъгвам ми изписва това debugger-agent.jar to system class path - the system class loader does not define the appendToClassPathForInstrumentation method or the method failed
FATAL ERROR in native method: processing of -javaagent failed, appending to system class path failed
Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:53324', transport: 'socket'

 и не ми позволява да дебъгвам.