Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
doktormo avatar doktormo 1 Точки

Programing basics Калкулатор депозити

Получавам 40/100 в judge и не мога да разбера къде бъркам,ако някой би могъл да хвърли един поглед и да ми помогне.

 

using System;

namespace UnitoUprajnenie
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

           

            double deposit = double.Parse(Console.ReadLine());
            int due = int.Parse(Console.ReadLine());
            double yearInterest = double.Parse(Console.ReadLine());

            double interest = deposit * yearInterest/100;
            double interestPerMonth =(Math.Round (interest / 12,2));
            double sum =(deposit + (due * interestPerMonth));

            

            Console.WriteLine(sum);
            

        }


    }
}

        


    
 

Тагове:
0
Programming Basics with C#
svephoto avatar svephoto 689 Точки

Здравей, doktormo,

 

Може ли да дадеш и условието на задачата?

0
doktormo avatar doktormo 1 Точки

3. Калкулатор депозити
Напишете програма, която изчислява каква сума ще получите в края на депозитния период при определен
лихвен процент. Използвайте следната формула:
сума = депозирана сума + срок на депозита * ((депозирана сума * годишен лихвен процент ) / 12)

 

Вход
От конзолата се четат 3 реда:
1. Депозирана сума – реално число в интервала [100.00 … 10000.00];
2. Срок на депозита(в месеци) – цяло число в интервала [1…12];
3. Годишен лихвен процент – реално число в интервала [0.00 …100.00];
Изход
Да се отпечата на конзолата сумата в края на срока.
Вход  Изход          Обяснения
200     202.85                 1. изчисляваме натрупаната лихва: 200 * 5.7% = 11.4лв.
3                                     2. изчисляваме лихвата за 1 месец: 11.4лв./12 месеца = 0.95лв
5,7                                  3. общата сума е 200лв депозит + (3 (срок на депозита) * 0.95 лв3
 

 

 

 

На 1вото обяснение полуачвам 1140, след това го деля на 100 за да получа 11.4, но смятам че някъде допускам грешка 

0
svephoto avatar svephoto 689 Точки

Разбрах - има две неща в израза double interestPerMonth = (Math.Round(interest / 12,2));:

1. Нямаш нужда от Math.Round, а и по условие не се изисква - махаш го;

2. Вероятно нещо от недоглеждане си написал 12,2 вместо 12. Направи го на 12. И няма нужда от заграждане в скоби, като същото се отнася и за долния ред, на който вече смяташ сумата, като за него имам предвид външните скоби, т. е. да остане просто deposit + (due * interestPerMonth). То си работи и с въпросните скоби, но те просто не са необходими.

Правиш тия неща и си готов. laugh

0
14/04/2021 20:46:10