5. Генератор за пароли

Да съкратя малко мъките по тази задача.

Може да се реши и по този начин:

https://pastebin.com/PqCp041a