Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Axiomatik avatar Axiomatik 1625 Точки

Additional reading material:

https://www.tutorialsteacher.com/articles/sort-array-in-csharp

https://stackoverflow.com/questions/47121416/sorting-an-array-of-integers

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Testing
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Array Variant
      double[] numbersRaw = new double[3];

      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
        double currentNum = double.Parse(Console.ReadLine());

        numbersRaw[i] = currentNum;
      }

      Array.Sort(numbersRaw);

      for (int i = numbersRaw.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        Console.WriteLine(numbersRaw[i]);
      }


      // List-Variant
      //List<double> numbers = new List<double>();

      //for (int i = 0; i < 3; i++)
      //{
      //  double currentNum = double.Parse(Console.ReadLine());

      //  numbers.Add(currentNum);
      //}

      //numbers = numbers.OrderByDescending(n => n).ToList();

      //numbers.ForEach(Console.WriteLine);
    }
  }
}

 

1
Idriz1983 avatar Idriz1983 5 Точки

а как можем да го решим без масив и лист?

0
Axiomatik avatar Axiomatik 1625 Точки

https://www.csharpstar.com/csharp-sorting-algorithms/

0
krum_43 avatar krum_43 683 Точки

Hello,                                                                                                Задачата(при три числа) може да се реши и само с проверки,но при повече числа решението ще стане много дълго и трудно за четене.

0