Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Alexai avatar Alexai 0 Точки

Проблем с 10. Full Info MS SQL Exam 8 April 2021.

Някой може ли да помогне с решението на задча номер 10 от изпита от 08.04.2021 от MSSQL. Не мога да открия очевидни грешки в заявката си.

https://pastebin.com/35N3xNU2?fbclid=IwAR14X09U7e5UhtM9wLCdFQsjOeS5I-vSk-Wi4LoMMAozynC5XnSmIIn52Ac

Тагове:
0
Databases Basics
icowwww avatar icowwww 1674 Точки

Здравей,

ISNULL(CONCAT(e.FirstName,' ',e.LastName),'None') AS Employee тук реално не проверяваш дали стойностите са null, а дали резултата от конкатенацията е null, което е невъзможно, защото добавяш празно пространство.

employee first name and last name (concataned with space),their department name - Трябва да минеш през Employees, а не през categories. => Departments d ON d.Id=e.DepartmentId

Всичко това трябва да е с left join, тоест при немачнати трябва да се изкара реда от reports.

https://pastebin.com/tzYK2Zyb

0
APeev89 avatar APeev89 2 Точки

Ето ти работещ код 12/12 -- https://pastebin.com/vXd8cm6E

0