05. Best Player / Programming Basics Online Exam - 18 and 19 July 2020

first_player = input()
goals_first_player = int(input())
best_player = first_player
max_goals = goals_first_player

while True:
  name = input()
  if name == "END":
    break
  goals = int(input())
  if goals > max_goals:
    max_goals = goals
    best_player = name

  if goals >= 10:
    break

if max_goals >= 3:
  print(f"{best_player} is the best player!")
  print(f"He has scored {max_goals} goals and made a hat-trick !!!")
else:
  print(f"{best_player} is the best player!")
  print(f"He has scored {max_goals} goals.")

Моля , кажете къде ми е грещката. В JUDGE ми дава 80/100 , като ми гърми с "грешка при изпълнение"