Грешка във входните данни на Stuck Numbers от Java Basics Exam 1 June 2014

Здравейте,
Намерих грешка във входните данни на един от тестовете в judge:
https://judge.softuni.bg/Contests/14/Java-Basics-Exam-1-June-2014
Задача Stuck Numbers от Java Basics Exam 1 June 2014 - на тест номер 3, за вход от конзолата имаме:
10
65 535 6 5535 55 5 655 35 6553 5
на втория ред има два пъти числото 5, а в условието е казано "distinct" - че няма да се повтарят.