Ще има ли видео от лекцията за Enterprise Java Beans

Току що проверих отново и видео за лекцията няма, да очаквам ли такава или направо да се мъча с домашното?