Професионална програма
Loading...
Boriow avatar Boriow 0 Точки

Грешка в Judge, Loops, задача Odd/Even Sum

Задачата е при вход N и въведени N на брой числа да се изчисли разликата в сумата на четните и нечетните числа.

В Judge при N=4, и числа 10, 50, 60 и 20 изчислява 50 и 20 (четни числа) като нечетни и ми отчита грешка. Това е кодът ми:

var n = int.Parse(Console.ReadLine());
            var oddSum = 0;
            var evenSum = 0;
            for (int i = 0; i <=n-1; i++)
            {
                var element= int.Parse(Console.ReadLine());
                if (element % 2 == 0) evenSum += element;
                else oddSum += element;

            }
                var diff = Math.Abs(evenSum - oddSum);
            if (diff == 0) Console.WriteLine("yes sum "+ evenSum);
            else Console.WriteLine("no diff "+ diff);

Тагове:
-2
Programming Basics
borislav9212 avatar borislav9212 746 Точки

Колега допуснал си грешка при if , trqbva da e ( i % 2 == 0). Затова ти дава грешка.

0
borislav9212 avatar borislav9212 746 Точки

Ето и моето решение http://pastebin.com/NviBzEKF

0