Софтуерно Инженерство
Loading...
desislava777 avatar desislava777 162 Точки

Така е. Необходима е да имаш повече променливи-за брой цветя, за закупени цветя, цени. Така ще бъде по-лесно. И аз използвах много променливи. Ето едно решение:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int hriz = int.Parse(Console.ReadLine()); //хризантеми
            int rose = int.Parse(Console.ReadLine()); //рози
            int lale = int.Parse(Console.ReadLine()); //лалета
            var sezon = Console.ReadLine(); //сезон
            var day = Console.ReadLine();  //ден-празник или делник
            double hri=0; //брой закупени хризантеми
            double roz = 0; //закупени рози
            double lal = 0; //закупени лалета
            double buket = 0; //закупен букет
            int buket2 = hriz + rose + lale; //букет-брой цветя
            if (sezon=="Spring" || sezon=="Summer")
            {
                hri = hriz * 2.0;
                roz = rose * 4.10;
                lal = lale * 2.50;
                buket = hri + roz + lal;
                if (day == "N") buket = hri+roz+lal;
                else if (day == "Y") buket = buket + buket * 0.15;
                if (lale > 7 && sezon == "Spring") buket = buket - buket * 0.05;
                if (buket2 > 20) buket = buket - buket * 0.20;
                Console.WriteLine("{0:0.00}", buket + 2);
            }
            if (sezon == "Autumn" || sezon == "Winter")
            {
                hri = hriz * 3.75;
                roz = rose * 4.50;
                lal = lale * 4.15;
                buket = hri + roz + lal;
                if (day == "N") buket = hri + roz + lal;
                else if (day == "Y") buket = buket + buket * 0.15;
                if (rose >=10 && sezon == "Winter") buket = buket - buket * 0.10;
                if (buket2 > 20) buket = buket - buket * 0.20;
                Console.WriteLine("{0:0.00}", buket + 2);
            }
        }
    }
}

 

-1
Notes avatar Notes 34 Точки

TIP : Именувай си променливите с по-разбираеми и свързани имена , към това което съдържат. При екипна работа , особено ако не всички разбират Български, ще е доста трудно на друг да барника и добавя нещо по кода wink.

0