Софтуерно Инженерство
Loading...
martinml avatar martinml 297 Точки

На две места се получава целочислено делене - на редове 17 и 20. На ред 17 първо се пресмята steps / daysforstudy и чак след това се превръща в double. На ред 20 проблемът е, че и двете променливи са int и се губи всичко след десетичната запетая. Лесен начин за поправяне е да направиш percentStepsForADay double, така дори няма да има нужда да го кастваш. 

В този коментар съм обяснил по-подробно за целочисленото деление

 

Има и друг проблем със сметките при процентите - трябва на ред 17 да умножиш по 100, в противен случай получаваш числа по-малки от 1 (напр. 5% са представени като 0.05, а не 5).

 

Последният проблем е, че на редове 25 и 29 пишеш $, но не използваш interpolated string, а composite format string, затова нулата се приема като просто 0, а не търси на индекс 0. Можеш да видиш разликата тук.

Поправно решение

0
22/08/2017 18:01:56
anna.meteva avatar anna.meteva 3 Точки

ох, благодаря ти!

 

1