Софтуерно Инженерство
Loading...
Alexander321 avatar Alexander321 0 Точки

11.Cinema-Complex Conditional Statements

Смята ми вярно всичко , judge не ми я приема и ми дава 0/100 .

Не разбирам защо, някои да помогне ? 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Cinema
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string typeMovie = Console.ReadLine();
            int r = int.Parse(Console.ReadLine());
            int c = int.Parse(Console.ReadLine());

            double price = 0.0;

            if (typeMovie == "Premiere") price = 12.00;
            else if (typeMovie == "Normal") price = 7.50;
            else if (typeMovie == "Discount") price = 5.00;

            double result = (r * c) * price;

            Console.WriteLine("{0:f2}",result+" leva");
        }
    }
}
 

0
Programming Basics
rado8506 avatar rado8506 7 Точки

Здрасти. Нещо не пействаш като хората. Кода в коментара ти го пействам в джъджа и ми дава 100/100. Не е проблемът в кода ти.

0