Софтуерно Инженерство
Loading...
en.yaneva avatar en.yaneva 3 Точки

Здравей, това е моето решениe на задачата. https://pastebin.com/VeUApD9v

Aко случайно си решила следващата задача (6. Movie Tickets) от същия изпит, бих била благодарна да споделиш код :)

0

Съжалявам, че толкова късно отговарям...Благодаря за решението! :)

Решила съм я:

movie = input()
standard_tickets_count = 0
kid_tickets_count = 0
student_tickets_count = 0
total_seats_taken = 0
while movie != "Finish":
  free_seats = int(input())
  taken_seats = 0
  for seat in range(free_seats):
    ticket_type = input()
    if ticket_type == "End":
      break
    taken_seats += 1
    if ticket_type == "student":
      student_tickets_count += 1
    elif ticket_type == "standard":
      standard_tickets_count += 1
    elif ticket_type == "kid":
      kid_tickets_count += 1

  total_seats_taken += taken_seats
  persent_taken = taken_seats / free_seats * 100
  print(f"{movie} - {persent_taken:.2f}% full.")

  movie = input()


print(f"Total tickets: {total_seats_taken}")

student_percent = student_tickets_count / total_seats_taken * 100
print(f"{student_percent:.2f}% student tickets.")

standard_percent = standard_tickets_count / total_seats_taken * 100
print(f"{standard_percent:.2f}% standard tickets.")

kid_percent = kid_tickets_count / total_seats_taken * 100
print(f"{kid_percent:.2f}% kids tickets.")
0
02/11/2019 09:21:55
Chyna avatar Chyna 4 Точки

Здравей :) Това е моето решение на Movie Tickets. https://pastebin.com/BT5QBqaE

Успех на изпита :)

0
en.yaneva avatar en.yaneva 3 Точки

Благодаря ти :)) Mоята логика беше същата, но правих проверката за ASCII нечтна стойност по-рано и ми дублираше някой номера ... Успех и на теб :) 

0
IskrenIvanov87 avatar IskrenIvanov87 0 Точки

Здравейте

Искам да попитам, защо изчезва  - 1 тук:

 1. for first_symbol in range(a1, a2):

 2.     for second_symbol in range(1, n):

 3.         for third_symbol in range(1, int(n / 2)):

В условието е дадено, че:

 • Символ 1: символ с ASCII код от а1 до а2 - 1
 • Символ 2: цифра от 1 до n - 1
 • Символ 3: цифра от 1 до n / 2 - 1 

 Благодаря предварително.

0
JaneRogger avatar JaneRogger 0 Точки

Incredible. Thank you very much for sharing the decision. It will be useful. I'll slove it and watch my favorite movie on netflix. Също така този  https://freeaccountsonline.com/onlyfans-free/  сайт е полезен за безплатното влизане в OnlyFans.

0
06/01/2020 14:35:37
en.yaneva avatar en.yaneva 3 Точки

Здравей, разбираме че -1 отпада от обясненията, където символ 1 е 87, а той е м/у а1 (86) и а2 (88). От там става ясно, че -1 отпада като цяло ... поне за мен така стана ясно. Поздрави :)

0
IskrenIvanov87 avatar IskrenIvanov87 0 Точки

Благодаря за отговора, но за мен е все още неясно. Все пак това е условието на задачата. Ами ако го нямаше обяснението? Сигурно е елементарно, но не разбирам защо бих написал range(a1, a2), вместо range(a1, a2 - 1) както е в условието на задачата. 

0