Професионална програма
Loading...
georgievmartin17 avatar georgievmartin17 6 Точки

Проблем с принтирането на крайния резултат, задача "Account Balance". Не се приема и от Judje...

import java.util.Scanner;

public class AccountBallance {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int nPayments = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int transactions = 1;
    double sum = 0;

    while (transactions <= nPayments) {
      double income = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

      if (income < 0) {
        System.out.println("Invalid operation!");
        break;
      }
      System.out.printf("Increase: %.2f%n", income);
      sum = sum + income;
      transactions ++;    } System.out.printf("Total: %.2f%n", sum);
  }
}
0
Programming Basics with Java
MartinBG avatar MartinBG 2781 Точки

Какво е условието на задачата?

0
georgievmartin17 avatar georgievmartin17 6 Точки

5.Баланс по сметка

Напишете програма, която пресмята колко общо пари има в сметката, след като направите определен брой вноски. На първия ред ще получите колко вноски трябва да се направят. На всеки следващ ред ще получавате сумата, която трябва да внесете в сметката, докато не се достигне броя вноски. При всяка получена сума на конзолата трябва да се извежда "Increase: " + сумата и тя да се прибавя в сметката. Ако получите число по-малко от 0 на конзолата трябва да се изведе "Invalid operation!" и програмата да приключи. Когато програмата приключи трябва да се принтира "Total: " + общата сума в сметката закръглена до втория знак след десетичната запетая.

Примерен вход и изход

вход

изход

 

вход

изход

3

5.51

69.42

100

Increase: 5.51

Increase: 69.42

Increase: 100

Total: 174.93

5

120

45.55

-150

Increase: 120

Increase: 45.55

Invalid operation!

Total: 165.55

 

0
georgievmartin17 avatar georgievmartin17 6 Точки

Изчисленията излизат, но след копиране данните от услувието,трябва да натисна  Enter след принтирането на първите два отговора

0
MartinBG avatar MartinBG 2781 Точки

@georgievmartin17

Има няколко различни задачи в Judge под това име.

Това условие и решението към него са за този вариант.

 

При локално изпълнение трябва да се подаде Enter след всеки въведен ред (при копиране на тестовете от условието, той се подава автоматично за всички редове, без последния).

0
georgievmartin17 avatar georgievmartin17 6 Точки

Да, и въпреки, че стойностите отговарят не се приема от Judge!

0
MartinBG avatar MartinBG 2781 Точки

@georgievmartin17

Вляво до бутона Submit има падащо меню с избор на различни езици. Трябва да изберете Java

0
georgievmartin17 avatar georgievmartin17 6 Точки

Други предложения ? Тъй като Judge не я приема ...

0
19/05/2020 08:40:50
Djatuk avatar Djatuk 1 Точки

Вчера имах проблем с тази задача и се оказа, че не качвам решението на правилното място. Увери се дали пействаш на задачата за твоя курс.

1
georgievmartin17 avatar georgievmartin17 6 Точки

Тази задача не се приема, успешно съм предал за пример  " Graduation pt.2 "  и проблема с Judge ми отнема прекалено много време. 

0
19/05/2020 14:17:01
georgievmartin17 avatar georgievmartin17 6 Точки

Zero tests are not included, Run time error ,  са причините!

 

0
MartinBG avatar MartinBG 2781 Точки

@georgievmartin17

Двмата с @Djatuk вече Ви обърнахме внимание, че не предавате решението, отговарящо на постнатото от Вас условие, на вярното място в Judge, а именно: https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1014#4

Обърнете внимание, че при предаването трябва да изберете език Java от падащото меню вляво от бутона Submit.

0