Професионална програма
Loading...
viktor.nikolov avatar viktor.nikolov 9 Точки

Проблем при Здарача 05. Walking

Здравейте, не мога да съставя логиката за вторача част на следната задача :

5. Стъпки
Габи иска да започне здравословен начин на живот и си е поставила за цел да върви 10 000 стъпки всеки ден.
Някои дни обаче е много уморена от работа и ще иска да се прибере преди да постигне целта си. Напишете
програма, която чете от конзолата по колко стъпки изминава тя всеки път като излиза през деня и когато
постигне целта си да се изписва "Goal reached! Good job!"
Ако иска да се прибере преди това, тя ще въведе командата "Going home" и ще въведе стъпките, които е
извървяла докато се прибира. След което, ако не е успяла да постигне целта си, на конзолата трябва да се
изпише: "{разликата между стъпките} more steps to reach goal."
Примерен вход и изход:
Вход :
1000
1500
2000
6500

Изход:

Goal reached! Good job!

Вход :

1500
300
2500
3000
Going home
200

Изход:

2500 more steps to reach goal.ю

ето какво направих до момента : https://pastebin.com/J8vJXPXd

Тагове:
0
Programming Basics with C#