Професионална програма
Loading...
icowwww avatar icowwww 1452 Точки

Здравей,

Изглежда в кода ти има доста грешки и даже 42 точки са много:

Метод WrongPassword винаги връща false. Защо връща нещо, ако е ясно какво ще върне.

Случая за дължина гледа само дали е по-кратка от 6, но не и дали е по-дълга от 10 символа.

Третата проверка, която трябва да проверява дали има поне 2 числа- if (!atLeastTwoDigits), проверява дали всички са числа.

В метод MinDigits проверваш още веднъж за дължина и дали има единствено букви и числа, а вече си проверил.

С цикъла, който проверяваш бройката на числата има грешна проверка if (count > 2). В условието пише Have at least 2 digits, те може да е равно на 2.

Принтирането на Console.WriteLine("Correct pass"); не е правилно. Очаква се текст Password is valid.

 

В първия метод добавих една променлива bool със стойност true, която да се променя ако влезе в някое от условията за грешна парола. Втори метод не е нужен предвид факта, че вече имаш метод, която цел е да провери дали паролата е правилна. Вкарах от този втори метод цикъла в първия метод като само отмерва бройката и след това има проверка за грешна парола аналогично на другите проверки. Накрая добавих да връща променливата към Main за да може там да се добави провека дали паролата е минала всички валидации. 

 

Прикачам кода: https://pastebin.com/vHYJDm0z

0
14/06/2021 23:21:04