ГПИ Windows Forms

Здравейте, за първи път се сблъсквам с windows forms, а спешно ми трябва помощ с тази задачка:

Да се създаде приложение с няколко страници. 

1) Първа форма - страница за въвеждане на текст - най-малко 10 реда или 3 абзаца в една текстова кутия и възможност за форматиране на текста по абзаци - стил, размер и цвят - RichTextBox.

2) Втора страница - форма за въвеждане на информация за любим филм или книга, записване на информацията в текстов файл и добавяне на интернет адрес за допълнителна информация.

3) Отделните дейности да се оформят като избори от меню.

Кодът ми е заплетен като спагети и предпочитам да не го споделям за момента публично. 

Благодаря много предварително!