Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Desislava011 avatar Desislava011 0 Точки

Задача 01. The Hunting Games

Здравейте! Judge ми дава 80/100... Ако може някой да ми помогне :) 

Благодаря предварително! 

Линк към judge --> https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1555#0

Решението ми -->

using System;

namespace ConsoleApp2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            int days = int.Parse(Console.ReadLine());
            int people = int.Parse(Console.ReadLine());
            double energy = double.Parse(Console.ReadLine());
            double water = double.Parse(Console.ReadLine());
            double food = double.Parse(Console.ReadLine());

            double totalWater = days * people* water;
            double totalFood = days * people* food;


            for (int i = 1; i <= days; i++)
            {
                double energyLoss = double.Parse(Console.ReadLine());
                energy -= energyLoss;

                if (i % 2 == 0)
                {
                    energy += (energy * 0.05);
                    totalWater -= (totalWater * 0.3);
                }
                if (i % 3 == 0)
                {
                    totalFood -= (totalFood / people);
                    energy += (energy * 0.1);
                }

                if (energy <= 0)
                {
                    Console.WriteLine($"You will run out of energy. You will be left with {totalFood:f2} food and {totalWater:f2} water.");
                    return;
                }
                
            }
            
            Console.WriteLine($"You are ready for the quest. You will be left with - {energy:f2} energy!");
        }
    }
}

Тагове:
0
Programming Fundamentals
rlukarski avatar rlukarski 1 Точки

Сложи проверката за 0 енергия първа.

 

 if (energy <= 0)
                {
                    Console.WriteLine($"You will run out of energy. You will be left with {totalFood:f2} food and {totalWater:f2} water.");
                    return;
                }

0
15/03/2019 20:11:09
Desislava011 avatar Desislava011 0 Точки

Благодаря! :-)

0