Loading...
UPSKILL ПРОГРАМА

DevOps

5 курса в програмата
30 кредита
Информирай ме

Предимства

Upskill benefits

Учебен план без алтернатива

Специално разработен учебен план, обхващащ актуалните ключови теми в сферата

Upskill certificates

Изявени преподаватели-практици

Обучение директно от изявени преподаватели, с дългогодишен практически опит в сферата

Upskill mentorship

Практически умения

Изграждане на практически умения, с цел конкурентоспособност пред работодателите

Upskill certificates

Менторство и общност

Индивидуална помощ от ментори и участие в активна общност

Учебен план

Linux System Administration

Основната цел на курса е да осигури достатъчно ниво на комфорт при работа в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез полагане на солидни теоретични основи, допълнени с множество практически постановки и задачи. По време на курса обучаващите се ще изградят малка мрежа от няколко (минимум три, но при желание и повече) машини, върху които ще се научат да управляват всичко от потребители и права, през мрежова свързаност и дискова система, до софтуер и услуги.

През цялото време на курса се работи изключително и само в конзолата, за да може тя да се превърне в нова зона на комфорт на курсистите. Част от дейностите, които ще могат да извършват свободно, включват работа с файлове и папки, текстови редактори и не на последно място - създаване на кратки скриптове. Всичко това ще бъде приложено върху избрани представители (CentOS, openSUSE и Ubuntu) на трите основни фамилии от Linux дистрибуции.

Containerization & Infrastructure

Основна цел на курса е да представи някои от най-често използваните инструменти, стоящи в основата на повечето DevOps практики. Участниците ще се научат как се работи с Docker Compose за създаване на контейнери. По време на курса ще се представят инструменти за създаване и управление на инфраструктура чрез програмен код и управление на конфигурациите и провизиране. Избрани са популярни и често срещани инструменти в DevOps практиките, а и не само. За всеки един от тях ще бъде направено въведение, включващо теория и практика, след което ще бъде въведен в общ контекст с вече разгледаните технологии.

Azure Essentials

Курсът ще представи Azure платформата, нейната организация и основните услуги, които предоставя. Ще бъдат разгледани теми като работа с Windows и Linux виртуални машини, създаване и управление на инфраструктура чрез програмен код, управление на виртуални мрежи и дискове, бази от данни, контейнери и др. В допълнение курсът ще обърне внимание и на това как да се следи и управлява потреблението на ресурси и свързаните с това разходи. Няма да бъдат пропуснати теми като управление на достъп и права. Основна цел на обучението е да запознае курсистите с основните функционалности и услуги в Azure и в резултат на това да формират добра база от знания, която да бъде надграждана с времето.

Kubernetes

Основна цел на курса е да осигури достатъчно ниво на комфорт при работа с Kubernetes и да подпомогне натрупването на знания и умения както за работа с контейнеризирани приложения, разгърнати в Kubernetes, така и със самите Kubernetes клъстери. В допълнение, ще се научите как да изграждате и управлявате малки Kubernetes клъстери, как да наблюдавате и отстранявате грешки по тях, използвайки различни похвати и инструменти и др. Тези умения ще бъдат постигнати чрез полагане на солидни и подробни теоретични основи, които ще са допълнени със съответните практически постановки и задачи. Наученото по време на курса, може да послужи както при подготовка за сертифициране, така и да бъде директно приложено в практиката.

CI/CD & Monitoring

Основна цел на курса е да представи някои от най-често използваните инструменти, стоящи в основата на повечето DevOps практики. По време на курса ще бъде засегната темата за автоматизация на основни процеси, като провизиране, наблюдение и др. Избрани са популярни и често срещани инструменти в DevOps практиките, а и не само. За всеки един от тях ще бъде направено въведение, включващо теория и практика, след което ще бъде въведен в общ контекст с вече разгледаните технологии.

Умения, които ще придобиеш

 • Skills Увереност при работа в конзолата
 • Skills Инсталиране и управление на софтуер
 • Skills Настройка на мрежова свързаност и услуги
 • Skills Управление на потребители и права за достъп
 • Skills Създаване на скриптове и автоматизиране на задачи
 • Skills Инсталиране и настройка на Linux базирани операционни системи
 • Skills Управление на базови услуги и ресурси
 • Skills Следене и управление на потреблението
 • Skills Изграждане на базови решения
 • Skills Администриране на платформата Azure
 • Skills Изграждане и работа с Kubernetes клъстери
 • Skills Познаване и работа с базови обекти в Kubernetes
 • Skills Разгръщане и управление на приложения в Kubernetes
 • Skills Откриване и отстраняване на грешки в работата на клъстера
 • Skills Откриване и отстраняване на грешки в работата на приложенията
Виж още

За кого е подходяща програмата?

Програмата е подходяща за напълно начинаещи курсисти, които желаят да придобият умения в сферата DevOps, както и за всички с опит в програмирането, които желаят да надградят знанията си в тази насока. Нужното ниво на английски език, необходимо за програмата, трябва да отговоря на B2.
Certificate

Ще получа ли сертификат?

След преминаване на изпита в края на всеки курс от Upskill програмата, ще придобиете сертификат от СофтУни, ако получите оценка равна или по-висока от Мн. добър 5.00 от практическата част, а също така ще имате възможност да получите и държавно признато "Удостоверение за професионално обучение", валидно в целия Европейски съюз. Изискванията за получаване на удостоверение можете да разгледате ТУК. Освен това можете да получите и сертификат за завършена Upskill програма при наличие на всички сертификати за курсовете в съответната програма.

Защо да се запиша?

 • Why to apply

  Учебен план без алтернатива

  Задълбочен учебен план за изграждане на реални практически умения
 • Why to apply

  Звезден преподавателски състав

  Ще ти преподават топ преподаватели-практици от IT индустрията
 • Why to apply

  Менторство

  Получаваш индивидуална помощ от ментор в усвояване на учебния материал
 • Why to apply

  Достъпност

  Обучаваш се онлайн, гледайки занятията на живо или на запис, в удобно за теб време
 • Why to apply

  Доживотен достъп до ресурси

  Получаваш доживотен достъп до всички видео записи от занятия и учебни ресурси
 • Why to apply

  Активна учебна общност

  Ставаш част от огромна общност за споделяне на знания и опит
Upskill program

DevOps

Предимства на програмата

 • Учебен план без алтернатива
 • Практически умения
 • Изявени преподаватели-практици
 • Менторство и общност

Ще те информираме, когато програмaта бъде отворена за записване.

Попълни данните си и бъди сред първите, които ще научат подробности за програмата.

Често задавани въпроси

 • Upskill обученията са специализирани програми, които целят да изградят изцяло нови умения или да надградят и разширят вече съществуващите компетенции и знания в определена професионална сфера. В контекста на бързо развиващия се технологичен свят, тези обучения се превръщат в необходимост както за професионалисти, които искат да са конкурентоспособни и да напредват в кариерата си, така и за начинаещи, които искат да придобият изцяло нови знания иумения в конкретно направление. Upskill обученията предлагат възможност за изграждане и развиване на нови, актуални умения, които са високо ценени от работодателите. Те също така подпомагат развитието на критично мислене, адаптивност и способност за бързо учене. 

 • Програмата се провежда онлайн, като курсистите могат да гледат занятията на живо, в реално време или на запис в удобен за тях ден и час от всяка точка на света. Занятията ще се провеждат 1-2 пъти седмично с продължителност от 3 часа. По време на занятията на живо всички участници могат да задават въпросите си към преподавателя, както и да задават въпроси към ментор по всяко време. Всички курсисти имат възможност да се присъединят към затворени Facebook групи, където да обменят опит и идеи с останалите участници в курса. Всяко обучение завършва с практически изпит, който тества усвоените умения по време на обучението. Всички участници получават доживотен достъп до видео записите от обученията, както и до учебните материали

 • Upskill програмата е с продължителност от няколко месеца, като занятията ще се провеждат по 1-2 пъти в седмицата. Всяка тема е с продължителност от 3 часа. В този смисъл препоръчваме да отделите 3-6 часа седмично за занятията и още толкова за решаване на упражнения и писане на домашни. Тези часове са ориентировъчни и зависят от темпото, с което учите и времето, с което разполагате.

 • Ученето на DevOps е от ключово значение поради няколко основни причини, които обхващат както професионалното, така и личното развитие:

  • •  Кариерни възможности и конкурентоспособност: DevOps е широко приета и високо търсена практика в индустрията на софтуерната разработка и информационните технологии. Придобитите умения в тази област ви правят конкурентоспособни на пазара на труда и отварят врати за нови кариерни възможности.
  • • Повишаване на ефективността и производителността: DevOps методите и инструментите са насочени към автоматизиране на процесите за разработка, тестове и доставка на софтуер, което води до по-бързо и по-ефективно разработване на продукти и услуги.
  • • Подобряване на качеството на софтуера: DevOps подходът акцентира върху непрекъснатата интеграция и доставка на софтуер, което допринася за намаляване на грешките и повишаване на качеството на крайния продукт.
  • • Растящо търсене на пазара на труда: С нарастването на автоматизацията и цифровизацията в бизнеса, търсенето на специалисти в областта на AI става все по-голямо. Познанията в тази област могат да ви осигурят конкурентно предимство при търсенето на работа.
  • • Адаптиране към съвременни изисквания: С развитието на технологиите и бизнес моделите, DevOps се явява като необходима практика за компаниите, които търсят по-гъвкави и иновативни начини за разработка и доставка на софтуер.


  Ученето на DevOps не само ще ви помогне да развиете своята кариера в информационните технологии, но и ще ви предостави инструментите и знанията, необходими за успешното справяне с предизвикателствата на модерната софтуерна индустрия.

 • Специалистите по DevOps играят ключова роля в софтуерната индустрия, като съчетават практики от разработката на софтуер и операциите за постигане на по-голяма ефективност и непрекъснатост в разработката и доставката на софтуерни приложения. Техните отговорности включват автоматизация на процесите за разработка, тестване и доставка на софтуер, настройка и управление на инфраструктура, мониторинг на системите и управление на конфигурацията. Освен това, те работят в тясно сътрудничество с разработчиците и операционните екипи, за да гарантират, че софтуерните приложения се разработват и доставят бързо, ефективно и безпроблемно. Работата на специалистите по DevOps допринася за по-добро интегриране и комуникация между различните етапи на софтуерния жизнен цикъл и за постигане на по-голяма стабилност, сигурност и производителност на софтуерните системи.

 • На всички участници в Upskill програмите ще бъде дадена възможност за последващо надграждане на знанията и уменията чрез записване на отворени курсове. Екипът на СофтУни съвместно с водещи експерти е селектирал спеациални обучения, които ще ви дадат възможност за последващ напредък в желаната от вас сфера за развитие. Тези обучения ще бъдат достъпни на преференциална цена за всички курсисти в съответната upskill програма, независимо от оценките, с които са преминали курсовете.

 • Всеки курсист може да се откаже от обучението и цялата заплатена такса да му бъде възстановена до третото занятие от първия курс на програмата.

Габриела Бурлакова
Габриела Бурлакова
PHP Developer в E-act

Самото обучение в СофтУни за мен има изключително много позитиви, които видях още с първите няколко лекции. Курсовете са последователни, което дава възможност за концентриране на усилиятав една насока. Лекциите, включват много практика както като примери, давани от лекторите, така и под формата на лабове. Отборните проекти, от своя страна, са друг безспорен плюс на СофтУни. За мен изборът да бъда част от СофтУни със сигурност е правилен и сега, поглеждайки две години назад, осъзнавам кое е най-голямото му предимство. Това е шансът да видиш, че трудът с постоянство и мотивация води до постигане на всяка поставена цел. Този шанс получих аз в СофтУни и той промени коренно живота ми във всяко едно отношение.

Илиян Виденов
Илиян Виденов
Java Developer в SAP Labs

Реших да се занимавам с програмиране, защото винаги съм се интересувал от компютри, като проблемът единствено беше, че винаги съм мислел, че програмирането не е за мен. Това беше така, докато не попаднах на безплатния курс по Основи на програмирането, като на него разбрах, че нещата са ми сравнително лесни, не ме натоварват по какъвто и да е начин и съответно се справях доста добре с всичко,което трябваше да правя. Всички курсове в Софтуерния университет са много полезни, но ако трябва да отлича някои, те ще са ООП, КПК, Структури от данни и Алгоритми.

Александър Сеферинкин
Александър Сеферинкин
Software Developer в Software Group

В СофтУни срещнах изумителни учители, които ме научиха на много нови неща и ми дадоха много интересни казуси за решаване. СофтУни беше голям двигател за мен, показваше ми какво да уча и как най-добре да го приложа на практика. Като нов в програмирането тогава, мога да кажа, че СофтУни ме разви много, предизвиквайки ме с проблеми за решаване, които никога не бих си помислил, че съществуват. В СофтУни получих необходимата база, за да се усъвършенствам и да успея.

Даниел Петровалиев
Даниел Петровалиев
PHP Developer в NetInfo

Учебната програма на СофтУни е по-практически насочена и няма как да се случи да загубиш интерес към знанията и уменията, които предстои да усвоиш във времето. Истината е, че никога не ми е било скучно да посещавам лекции и да работя върху домашната си работа, защото те винаги са били съобразени с проектите, по които се работи в една реална IT компания - било то в България или по света. Няма нищо излишно и ненужнo всичко съответства на изискванията от работодателите на пазара на труда. Най-ценното, което ми даде СофтУни, е възможността да се запозная с всички тези мотивирани и целенасочени преподаватели и студенти, които срещнах тук от 2014 насам. Мисля си, че това най-много допринесе да навляза по-бързо в тази сфера и усили желанието ми да продължавам да се развивам.

Яна Славчева
Яна Славчева
.NET Developer в Easy Credit

За мен програмирането е постоянно решаване на проблеми и загадки, което много ми допада. Харесвам и това, че професията изисква постоянно да се учиш и да се развиваш. Преди Софтуерния университет нямах никакъв опит в програмирането. СофтУни ми даде здравите основи, на база на които надграждам и разширявам знанията и уменията си. Едни от най-полезните умения, които развих в СофтУни, са - как да подхождам към решаването на проблеми, как да работя в екип с колеги, как да стъпя във вече съществуващ код и да го надградя, как да изграждам успешно проекти от нулата и как да спазвам срокове. Смятам, че всички тези умения са основополагащи, за да може един софтуерен специалист да бъде успешен и полезен на работното си място.

Димитър Бонев
Димитър Бонев
JavaScript Developer в Tiger Technology

По време на обучението ми в СофтУни на няколко пъти ми се е налагало да стоя по 15 - 17 часа на денонощие с домашните, екипните проекти и подготовките за изпити. Имах няколкогодишен опит в програмирането, както и проекти за реални фирми и въпреки това обучението успяваше да ангажира почти всичкото ми време, независимо от натрупаните знания през годините. Освен всичко останало духът, който се образува между студентите е нещо неописуемо с думи. Нещо, което може само да се почувства и изживее. Това е дух на конкуренция, който в същото време затяга приятелските отношения между студентите все повече. Ние си помагахме с всичко, което можехме. Казвахме си едни на други, всичко което бяхме усвоили и научили. Палитрата от технологии, които усвоих тук, беше толкова пъстра, че се чудех с какво да се захвана да работя.

Георги Инков
Георги Инков
.NET Developer във Vivacom

Бях професионален музикант, но се ориентирах към програмирането, eдин приятел ме запали. И до ден днешен продължавам да идвам на курсове в СофтУни. Създадохме си свое собствено community. Обучението, преподавателите и приятелите от СофтУни ми помогнаха за един нов кариерен старт. Благодарение на менторската програма, която Софтуерния университет организира съвместно със стоите компании-партньори, успях да се запозная със своите бъдещи колеги и да стартирам работа в компания като Vivacom.

Преслав Михайлов
Преслав Михайлов
Софтуерен инженер във Visteon Electronics

Реших да се захвана с програмиране, защото мисля че професията е изключително интересна и предлага изключително много предизвикателства. Това което харесвам в професията си, е че точно поради това се налага постоянно да се развивам и да уча нови неща. Следствие от обучението си в СофтУни получих полезни знания и умения, но най-същественото и ценно нещо което получих е умението да се уча и развивам непрестанно.

Виктор Димитров
Виктор Димитров

Избрах да се обучавам в присъствена форма, за да имам личен контакт с преподавателите, както и с останалите курсисти. Така имах възможност да задавам въпросите, които ми изникваха в главата още на момента по време на лекцията или упражнението. Атмосферата мога да опиша като креативна и предразполагаща към личностно развитие. Всички курсове от програмата бяха полезни. Няма нещо от материала, който съм учил в СофтуУни, което да не съм използвал в работата си!

Илия Бакърджиев
Илия Бакърджиев

Присъствената форма на обучение има много предимства - реален контакт с лектори и колеги, с които да споделяте ценен опит! В СофтуУни има страхотно community от готини хора, които винаги са насреща, ако имаш нужда от помощ!

Габриела Станоева
Габриела Станоева

СофтУни е най-голямото предизвикателство, което съм поемал! Качеството на обучение, темпото на преподаване и приятното отношение са главната причина да се спра на академията. Атмосферата е уникална!

Даниел Кондов
Даниел Кондов

Това, което ми помогна най-много са уменията, придобити от множеството практични занятия в СофтуУни!

Ангел Бузов
Ангел Бузов

Избрах СофтУни, защото обучението е изключително иновативно и съвременно, следят се новите тенденции в технологичния свят и програмата се update-ва спрямо тях. Всичко е "straight to the point". Набляга се на практиката, а не на сухи теории.

Севгин Мустафов
Севгин Мустафов

Още от първата лекция усетих, че това е моето място. Беше ми изключително приятно. Отивах с голямо удоволствие, а се прибирах от там с нежелание. Атмосферата беше уникална и мотивираща. С ръка на сърцето ще кажа, че това е най-якото място за учене.

Здравко Ботушанов
Здравко Ботушанов

Атмосферата в СофтУни винаги е много позитивна, понякога дори веселяшка. Хората са супер готини и много лесно можеш да намериш нови приятели, както и доста полезни контакти.

Димитър Спасов
Димитър Спасов

Трябваше ми само една лекция от Programming Basics, за да се уверя, че Софтуерния университет е възможно най-добрата образователна система за мен. Съвременни технологии, иновативен учебен модел с много теория плюс необходимата практика, млади и ентусиазирани преподаватели! С помощта на СофтУни започнах работа още преди да завърша!

Божидар Тончев
Божидар Тончев

Най-полезен за моето развитие като програмист беше курсът "Programming Basics". Този курс ми даде основите, научи ме да мисля като програмист, а това е най-важното!

DevOps
Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.