JS Core

JS Core

МОДУЛ: JS Core - януари 2018

Активен 27Кредита

За модула

Курсове в модула

Умения, които ще придобиеш

 • Базово програмиране на езика JavaScript
 • Програмна логика с цикли, условни конструкции и функции
 • Работа с променливи, оператори, изрази, масиви и матрици
 • Текстообработка и регулярни изрази
 • Работа с JSON формат
 • Работа с асоциативни масиви и множества
 • Работа с обектния модел DOM и събития
 • Използване на библиотеката jQuery
 • Дефиниране на JS класове, наследяване и прототипни вериги
 • Работа с IIFE и closures
 • Използване на модули и транспилатори
 • Компонентно тестване (unit testing)
 • Работа с AJAX и jQuery AJAX
 • Асинхронно програмиране
 • Работа с REST API
 • Работа с шаблони и рутиране (templating & routing)
 • Създаване на SPA приложения
 • Build процес, ESLint и други JS инструменти
 • Работа с Canvas 2D и визуализация чрез JavaScript
 • Работа с асоциативни масиви (maps) и множества (sets)
 • Работа с JS обекти и JSON
 • Обработка на текстови данни и регулярни изрази
 • Работа с масиви и матрици
 • Дефиниране и извикване на JS функции
 • Писане на програмна логика с цикли и условни конструкции
 • Работа с променливи, оператори и изрази
 • Работа с обектния модел DOM
 • Управление на DOM събития
 • Работа с функции в JS
 • Работа с IIFE изрази
 • Използване на closures и състояние във функция
 • Композиране на обекти - обединяване на данни и действия в JS обект
 • Използване на шаблони "module" и "revealing module" в JS
 • Наследяване на обекти
 • Компонентно тестване (unit testing) с Mocha и Chai
 • Дефиниране на JS класове, използване на конструктури, методи и свойства
 • Наследяване на класове и прототипни вериги
 • Работа с модули (import, export)
 • Работа с транспилатори и Babel
 • Управление на грешки и изключения
 • Работа с генератор-функции и итератори
 • Работа с HTTP заявки и Postman
 • Работа с GitHub API през REST заявки
 • Извикване на AJAX заявки с jQuery AJAX
 • Асинхронно програмиране с promises
 • Съхраняване на данни в session storage и local storage
 • Създаване на SPA приложения с jQuery, AJAX и Firebase
 • Работа с ReactJS и JSX компоненти
 • Работа с MVC архитектури за front-end приложения
 • Изграждане на SPA приложения с MVC архитектура, рутиране, ReactJS изгледи и REST-базиран back-end
 • Работа с grunt, gulp, minify, ESLint и други JS инструменти

Преподаватели

mrindzhov avatar
Мартин Инджов
Мартин работи като C# Software Developer в UltraPlay. Работата му включва разработка и поддържка на сайтове за спортни залагания, с акцент върху електронните спортове. Бивш топ студент в СофтУни. Има интереси в областта на финансите, криптовалутите, трейдинга и психологията на пазарите. В свободното си време се занимава с различни екстремни или бойни спортове.
Nikola_Andreev avatar
Никола Андреев
Никола работи като Software Developer в A4Everyone, компания занимаваща се със статистика и анализ на данни. Притежава опит като преподавател в професионалните модули на обучение в СофтУни. Бивш топ студент. Има и висше образование в сферата на туризма, но бързо открива страстта си към програмирането с помоща на СофтУни. Интересите му са свързани главно с JavaScript и Java технологиите.
;