МОДУЛ: JS Core - май 2018
Loading...

МОДУЛ: JS Core - май 2018

Неактивен 27Кредита

За модула

Курсове в модула

Умения, които ще придобиеш

 • Базово програмиране на езика JavaScript
 • Програмна логика с цикли, условни конструкции и функции
 • Работа с променливи, оператори, изрази, масиви и матрици
 • Текстообработка и регулярни изрази
 • Работа с JSON формат
 • Работа с асоциативни масиви и множества
 • Работа с AJAX и jQuery AJAX
 • Асинхронно програмиране
 • Работа с REST API
 • Работа с шаблони и рутиране (templating & routing)
 • Създаване на SPA приложения
 • Build процес, ESLint и други JS инструменти
 • Работа с асоциативни масиви и множества
 • Работа с JSON формат
 • Текстообработка и регулярни изрази
 • Работа с променливи, оператори, изрази, масиви и матрици
 • Програмна логика с цикли, условни конструкции и функции
 • Базово програмиране на езика JavaScript
 • Работа с обектния модел DOM и събития
 • Използване на библиотеката jQuery
 • Дефиниране на JS класове, наследяване и прототипни вериги
 • Работа с IIFE и closures
 • Използване на модули и транспилатори
 • Компонентно тестване (unit testing)
 • Работа с Canvas 2D и визуализация чрез JavaScript
 • Работа с асоциативни масиви (maps) и множества (sets)
 • Работа с JS обекти и JSON
 • Обработка на текстови данни и регулярни изрази
 • Работа с масиви и матрици
 • Дефиниране и извикване на JS функции
 • Писане на програмна логика с цикли и условни конструкции
 • Работа с променливи, оператори и изрази
 • Работа с обектния модел DOM
 • Управление на DOM събития
 • Работа с функции в JS
 • Използване на closures и състояние във функция
 • Наследяване на обекти

Модулът е подходящ за всички, които имат успешно преминат курс Programming Fundamentals.

Докога мога да се запиша и кога стартира модулът?

Записването за модула е отворено до 10 май 2018 г. Обучението стартира на 14 май 2018 г.

Как мога да се запиша?

За да се запишете за модула, кликнете ТУК и следвайте стъпките. Записването се осъществява само след успешно извършено плащане.

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет както следва:

 • Упражнения - всеки понеделник и четвъртък от 13:30 до 17:3часа, зала Open Source Lab;
 • Лекции - всеки вторник и петък от 18:00 до 22:00 часа, зала Open Source Lab.

Какви са формите на обучение?

Имате възможност да изберете дали да се обучавате в присъствена или онлайн форма на обучение:

 • Присъствена:  Ако запишете присъствена форма имате възможност да посещавате занятията на място в СофтУни, да участвате в лабораторни упражнения в учебната зала, ще имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, достъп до виртуална класна стая и обучение в реално време, както и възможност да предавате своите домашни за проверка. Ще можете също да контактувате лично с лектор или асистент, когато срещнете затруднения.
 • Онлайн: Ако запишете онлайн обучение имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, достъп до виртуална класна стая и обучение в реално време, както и възможност да предавате своите домашни за проверка. 

*Препоръчително е да носите собствен лаптоп, ако сте записани в присъствена форма на обучение.

Колко струва обучението в модула? 

За модула се заплаща еднократна такса, включваща присъствено или онлайн обучение в СофтУни и възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Форма на обучениеВключваЦена
Присъствено

Записване за курса

 • Присъствие на всички учебни занятия
 • Достъп до ресурси и видеа от учебните занятия
 • Достъп до виртуална класна стая и обучение в реално време
 • Явяване на изпит и издаване на сертификат
 • Контакт с лектор или асистент
390 лв.
Онлайн

Записване за курса

 • Достъп до ресурси и видеа от учебните занятия
 • Достъп до виртуална класна стая и обучение в реално време
 • Явяване на изпит и издаване на сертификат
330 лв.

Преподаватели

Nikola_Andreev avatar
demonhunter1337 avatar