Биоинформатика за начинаещи II

Биоинформатика за начинаещи II

Семинар

Биоинформатика за начинаещи II

Остават:

Запиши се

За Семинара

Заповядайте на семинара на тема "Биоинформатика за начинаещи II", на който ще разгледаме следните теми:

Подреждането на белтъчни и нуклеинови секвенции.

Какво представлява подреждането? Какви задачи то решава?

Молекулярна еволюция 
   -биологични модели;
   -физични модели;
   -математични модели.

Алгоритми, програми и работа с бази от данни
   -сравняване на секвенции;
   -търсене в база от данни;
   -предсказване на структурата на белтъчни и РНК молекули;
   -реконструкция на филогенетични дървета.

Можете да се запознаете с първата част на семинара от тук.

За Лектора

Д-р. Румен Димитров получава докторантура по биоинформатика и изчислителна  биология от Университет и изследователски център Вагенинген, Холандия през периода 1997-2000 г. Неговият мултидисциплинарен изследователски опит включва: Електростатични взаимодействия в протеините като научен сътрудник от Института по органична химия към Българската академия на науките (1985-1990 г.); Физическа основа на йерархичната организация на протеините като следдипломна специализация по компютърна молекулярна биология от Института по протеинови изследвания, Пушино, Русия (1990-1994 г.); И пресмятане на статистическите суми на ДНК и РНК молекули и тяхното взаимодействие в рамките на следдокторска изследователска програма към Политехническия институт Ренселър (2000 - 2004), САЩ. В момента е преподавател в Софийския университет в България.
Румен Димитров  photo

Ресурси

Няма ресурси за този семинар