Loading...

7 интересни факта за C++, които трябва да знаем

avatar Екатерина Темелкова 2 минути
7 интересни факта за C++, които трябва да знаем

1. C++ е оказал влияние върху много други програмни езици
Според източници C++ е оказал влияние върху много други програмни езици, някои от които доста популярни днес като C#, Java и дори по-нови версии на "C", което трябва да ви дава добра представа за неговото влияние.

2. C++ първоначално е била наречен "Новият C"
Заслугата за името на C++ дължим на програмиста Rick Masciti, като "++" подчертава подобренията, които C++ съдържа спрямо "С". Преди обаче да получи името си "C++" е бил по-известен като "Новият C". Това е било така, защото "C++" намира своите основи в "C", бидейки построен върху неговият фреймуърк, като в същото време добавя нови функции и свойства в езика.

3. C++ е един от първите езици, въвеждащи обектно-ориентираното програмиране
Освен всички други неща С++ поддържа четирите основни свойства на ООР: abstraction, inheritance, polymorphism и encapsulation. Това е и едно от нещата, които правят C++ уникален - той поддържа детерминистични деструктори за класове - свойство, което не може да бъде открито при нито един друг OOP език.

4. С++ има повече от 35 оператора
Понастоящем С++ има над 35 различни оператори, които варират от аритметични оператори и битови манипулации, стигайки до логически операции, сравнения и още. Виртуално всеки един от тези оператори може да бъде презареден към специфични типове, но разбира се има и няколко изключения, едно от които е т.нар. "conditional operator". Този широк масив от оператори прави потребителските дефиниции в C++ много повече като built-in типове.

5. С++ е изграден около две основни концепции
Двете основни концепции около които е изграден С++ са: директен мапинг за хардуерни свойства и zero-overhead abstractions за мапинга. Поради тази причина С++ често пъти се посочва като лек, абстрактен, програмен език, използван за създаване на ефективни абстракции, докато в същото време предлага и добър хардуерен достъп.

6. C++ поддържа четири типа мениджмънт на паметта
Четирите типа, които С++ поддържа са: 
- static storage duration objects;
- thread storage duration objects; 
- automatic storage duration objects;
- dynamic storage duration objects;

7. С++ е стандартизиран за първи път през 1998 г.
Работната група JTC1/SC22/WG21 стандартизира за първи път С++ през 1998 г. От тогава стандартизация на езика е извършвана още 3 пъти, като последният е през 2017 г. Това обаче не е изобщо краят на стандартизацията, в следствие на развитие на езика, като очакванията за следващата такава са през 2020 г.

Тези седем любопитни факта обаче съвсем не изчерпват интересните неща, които може да ви предложи самият език С++. Ако искате да се запознаете със синтаксиса на С++ и неговите особености, да работите с текст, файлове и входно-изходни потоци, да разберете що е то ООП и неговата реализация в С++, както и работа с масиви, линейни и асоциативни STL контейнери - тогава побързайте и се включете в предстоящия курс "С++ Fundamentals" от ТУК!