Loading...

Какви шеги си разказват програмистите?

avatar Георги Кацаров 3 минути
Какви шеги си разказват програмистите?

Ще ви посветя в едно тайнство. Тайнството на хумора на програмистите. Хуморът на програмистите е сходен най-вече с английския хумор поради две причини и първата е, че ако не сте запознати с материята едва ли ще разберете за какво става въпрос. Не ми вярвате? Добре, нека започнем с нещо по-лесно и популярно за пример.

„На света има 10 типа хора. Такива които разбират двоичен код и такива, които не го разбират.“
Първоначално ще прочетете „10“ като десет. Но разковничето е в следващото изречение – „двоичен код“. Двоичният код се състои от нули и единици и представлява единственото състояние, което може да има една машина – тя или има ток, или няма ток. Съответно първото състояние се обозначава с „1“, а втората – с „0“. На базата на тази логика е изградена и друга логическа конструкция – тази на т.нар. „булева алгебра“, при която се проверява истинността на дадено твърдение. Без значение от неговия резултат, ако то е вярно, то се обозначава с „1“ или „Вярно“ (True). Обратно – ако не е вярно, то е нула или „Не е вярно“ (False).

И така всъщност второто изречение на шегата ни връща към първото, където цифрите съвсем не представляват числото „десет“, а двата типа хора – тези които разбират двоичен код (1) и тези, които не го разбират (0).

А знаете ли защо жените намират „С“ за по-привлекателен от „Java”? Защото „С“ не ги третира като обекти.
Програмният език „С“ (произнася се „Си“) е един от най-старите и въпреки това – най-широко използвани езици дори и в наши дни. Програмният език „С“ е представител на програмните езици, които използват процедурно програмиране. Поради това в него липсват редица неща като „класове“, „обекти“ и други. В сравнение с него Java е много по-нов език, съответно използва различен подход – този на обектно-ориентираното програмиране, който борави с похвати като класове и обекти.

Ако пък си падате по шеги за безкрайни цикли можете да опитате тази шега.

А знаете ли защо Java програмистите носят оч... Всъщност, тук стигаме до второто сходство между шегите за програмисти и английския хумор, а именно - най-добре е, когато е... Ами на английски език. И така:

Why do Java programmers wear glasses?
Because they don’t C#!

Тук става въпрос за най-обикновена игра на думи. Разковничето е в края на второто изречение. „С#” е обозначението за програмният език „Си Шарп“ на Microsoft. А „Си Шарп“ звучи сходно със “See sharp”, което в словосъчетанието „don’t C#” се превежда като „не виждат добре“.

А знаете ли защо точно Java програмистите? И защо C#? Защото преди много години от Microsoft използвали езика Java, но в един момент за да изпълнят задачите, които си били поставили, се оказало необходимо да модифицират самият език, но за целта имали нужда от ресурси и друга техническа подкрепа от Sun Microsystems (създателите на езика). Те обаче не били съгласни с тези промени в езика и така от Microsoft решили да създадат изцяло свой език, който да отговаря на нуждите им. Той съчетавал най-доброто от програмните езици „С“ и „С++“ и затова бил наречен “C#” (в програмирането знака „#” (шарп) означава четири плюса т.е. че C# надгражда С до С++++). И общо взето поради този отказ днес двата езика (Java и C#) са в известна степен конкурентни и специалистите по единия не използват другия (има редица изключения, разбира се). Което внася допълнителен слой хумор в шегата.

Харесаха ли ви? Ако искате да изучите определен програмен език (а заедно с това и още шеги за програмирането), то нашият безплатен курс „Основи на програмирането“ е точно за вас! За да кандидатствате за него кликнете ТУК и не забравяйте, че само Чък Норис може да напише код, който да се оптимизира сам.