Loading...

Какво представлява Python?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Какво представлява Python?

Къде е приложим Python?
Когато искате да автоматизирате някой малък процес във дадена ваша система – използвайте Python. Когато ви трябва приложение, което (например) да открива доминиращия цвят в дадено изображение – използвайте Python. Този език е подходящ също и за уеб приложения.

Какво обаче точно представлява Python?
Python е обектно-ориентиран, императивен програмен език от високо ниво. Първата публична версия е пусната през 1991 г., създател на езика е Guido van Rossum.

Един от основните принципи, върху които е изграден Python е по-лесната му „четимост“. Това означава, че самият синтаксис на езика е опростен и набляга повече на цели думи, отколкото на отделни символи или съкращения. Това от своя страна позволява на потребителите по-лесно да запомнят различните команди и като цяло по-бързо да напредват с разучаването на езика.

Освен това съществува набор от правила, наречени PEP8, които са замислени като напътствие за Python потребителите. Тези правила указват как да се форматира кода т.е. какъв е синтаксиса, как се изписва, къде се поставят определени елементи.

The Python Package Index
Нека кажем и няколко думи за библиотеките, с които разполагате. Езикът Python е на сцената на програмните езици вече над 26 години, което означава тонове изписан код на Python, съхранен под формата на различни библиотеки. Всички те се съхраняват в хранилище, наречено The Python Package Index или PyPI (произнася се Пай-Пи-Ай) или по-известно като “The CheeseShop”). Към настоящия момент хранилището съдържа в себе си над 1 200 000 пакета с код. Тези пакети са най-разнообразни – от скриптове за манипулация на изображения, през различни калкулатори за научни изчисления до сървърна автоматизация (което пък трябва да ви докаже още веднъж разнообразието от различни направления, в които Python е приложим).

Python общността
След като споменахме библиотеките, може би си задавате въпроси за характера на общността създала и все още стояща зад тези милиони пакети със скриптове. Python потребителите се обединяват в групи, които се именуват с абревиатурата PUG. Python общността има присъствие на всеки континент (освен Антарктида, по разбираеми причини) и нейните групи провеждат ежегодни конференции. За пример – най-голямата потребителска Python група в Северна Америка провежда конференция, която продава над 2500 билета. В Европа има потребителски групи (PUG-ове) в над 30 държави. За организацията на всички тези групи съществува PyCon – сайт, който показва всички потребителски групи в световен мащаб както и датите и местата на техните конференции.


Всички тези неща превръщат Python в един изключително приятен език за работа с огромна общност и ресурси, които да подобрят и улеснят вашия работен процес. Ако сте заинтересовани от Python можете да запишете курса Python Fundamentials – януари 2018 като кликнете ТУК.