Професионална програма
Loading...

Има различни видове специалисти в софтуерната индустрия:

 • Front-end developer

  уебсайт разработчици / разработчици на потребителски интерфейси
  Code image
 • Web developer

  уеб разработчици
  Web image
 • Back-end developer

  сървърни разработчици
  Back-end image
 • Mobile developer

  мобилни разработчици
  Mobile image
 • Game developer

  разработчици на игри
  Game console image
 • Embedded developer

  разработчици на вградени системи и роботи
  Embedded image
 • Database developer

  специалисти по бази данни
  Database image
 • Other

  други
  Other profession image
Всички те имат coding skills - имат развито алгоритмично мислене, притежават фундаментални знания и умения по писането на софтуер и компютърни науки, владеят няколко езика за програмиране и ползват богат набор според типа на разработваните проекти и обхващаните софтуерни платформи.

За да станете програмисти, първата стъпка задължително е да се научите да пишете код, например с безплатния курс по основи на програмирането в Софтуерния университет.

В софтуерните фирми работят и други ИТ специалисти:

 • администратор

  системни и мрежови администратори
  Server image
 • QA engineer

  инженери по качеството и софтуерни тестери
  QA image
 • Designer

  уеб и графични дизайнери
  Designer image
 • Motion graphics specialist

  специалисти по компютърна графика и анимация
  Motion graphics image
 • UX experts

  специалисти по потребителско изживяване
  UX image
 • Digital marketing specialist

  специалисти по дигитален маркетинг
  Digital marketing image
Всички те имат базови умения по информационни технологии (ИТ) и начални умения по програмиране, като допълнително са се специализирани в своята професионална област.