Професионална програма
Loading...

"Софтуерен университет" ЕООД предоставя качествено образование, професия и работа за софтуерни инженери и ИТ специалисти. В СофтУни се обучават десетки хиляди студенти всяка година. Можете да се запишете в подготвителен безплатен курс по основи на програмирането всеки месец, а прием в основната програма на "Софтуерен университет" ЕООД, която дава задълбочени практически умения, професия и работа, има 3 пъти в годината.

Студентите избират измежду няколко специалности: ".NET Developer", "Java Developer", "PHP Developer", "JavaScript Developer" и други. Обучението за софтуерни инженери в "Софтуерен университет" ЕООД е цялостно, задълбочено, с много, много практика и е насочено към нуждите на работодателите.

Изучава се това, което се търси в обявите за работа. Продължителността на обучението е между 1 и 3 години в зависимост от специалността и скоростта на учене на студента.

Професионална програма


Стартът в "Софтуерен университет" ЕООД е напълно безплатен. Всеки може да се запише за безплатно присъствено или онлайн обучение по основи на програмирането. Курсът по програмиране за начинаещи продължава около 2 месеца и е предназначен за абсолютно начинаещи.


Студентите в присъствена форма на обучение получават достъп до учебните занятия в учебните зали на "Софтуерен университет" ЕООД, където преподавателите обясняват учебния материал и демонстрират на живо как се прилага изучаваното на практика, след което се правят лабораторни упражнения в клас, където студентите решават задачи на живо, а преподаватели, ментори и асистенти им помагат като им отделят индивидуално внимание. Обучаемите в присъствена форма получават още личен ментор, който им помага на живо и по Интернет с ученето и за задачите и домашните.


Всички участници (присъствени и онлайн) получават безплатно учебни ресурси за своите курсове в учебната система на СофтУни. Тези ресурси включват презентации, видео уроци, задачи за упражнение и домашно с подробни инструкции за постъпково решаване и достъп до системата за автоматично оценяване на решенията на задачите. За въпроси се предоставя много активен дискусионен форум , в който почти гарантирано получавате бърз отговор на всеки въпрос по учебното съдържание.


Обучението в безплатния курс по основи на програмирането е изградено върху много, много практика. По време на всяко учебно занятие участниците решават на живо десетки задачи, пишат хиляди редове код на живо в клас (или вкъщи ако са онлайн) и проверяват решенията си на момента в системата за автоматично оценяване. Освен работата в клас, за домашно се дават още няколко по-сложни задачи, за да се затвърди изучаваният материал, а студентите получават помощ по домашните и проектите си от менторите и във форума.


В края на подготвителния курс по основи на програмирането се провежда практически финален изпит - решаване на няколко задачи от изучавания материали на живо на компютър. Този изпит се нарича още "приемен изпит за СофтУни", защото преминалите го успешно могат да се запишат да учат по основната програма на "Софтуерен университет" ЕООД и да станат студенти по някоя от специалностите.


Целта на курса по основи на програмирането е да установите дали програмирането е за вас, дали ви носи удоволствие да пишете код, дали се справяте, дали ви харесва, дали искате да се занимавате с програмиране дългосрочно. Ако си вземете с отличие финалния изпит, то определено се справяте с програмирането, и ви препоръчваме да продължите да учите по някоя от специалностите в СофтУни за да станете софтуерен инженер, да направите програмирането своя професия и да започнете работа в софтуерна фирма. Ако не си вземете финалния изпит, можете да повторите безплатния начален курс по програмиране.

За преминалите приемния изпит в "Софтуерен университет" ЕООД се предлагат няколко професии (специалности), свързани с разработката на софтуер:

.NET разработчик

получавате задълбочена сериозна подготовка (около 2 години) за разработка на софтуер с езика C# и платформата .NET. Изучават се фундаменталния знания за създаването на софтуер:
 • ООП
 • Качествен програмен код
 • Бази данни
 • SQL Server
 • Entity Framework
 • Разработка на уеб услуги и уеб приложения с ASP.NET MVC
 • Front-end разработка с HTML, CSS и JavaScript

Java разработчик

получавате цялостна задълбочена подготовка (около 2 години) за софтуерен инженер с платформите Java и Java EE. Изучават се фундаментални знания:
 • ООП
 • Качествен програмен код
 • Бази данни и Oracle
 • Hibernate и JPA
 • Разработка на уеб услуги и уеб приложения с Java EE и Spring MVC
 • Front-end разработка с HTML, CSS и JavaScript

PHP уеб разработчик

получавате цялостна задълбочена подготовка за практическа работа като PHP developer. Изучават се задълбочено:
 • ООП
 • Работа с бази данни
 • Разработка на уеб приложения
 • MVC frameworks
 • Front-end разработка с HTML, CSS и JavaScript
 • Работа с различни JS библиотеки и технологии като jQuery, Lodash, Mustache, AJAX, Promises
 • Разработка на SPA приложения с AngularJS
 • Сървърно JS програмиране с Node.js, Express и MongoDB
 • Инструменти като npm, Grunt, gulp и Bower

Можете да кандидатствате в "Софтуерен университет" ЕООД (чрез записване на безплатния курс по основи на програмирането) всеки месец, а в описаните по-горе професии 3 пъти в годината.

Професионална програма

Различното в учебния план на СофтУни е неговата практическа насоченост. Програмата за всеки един курс е специфично изградена по начин, който сблъсква учениците с практически проблеми, които ще срещат в професионална среда. Въпреки, че е има здрави основи в практическата насоченост и наблягането на затвърдяването на фундаменталните знания, нашия учебен план също е и достатъчно гъвкав, за да устоява на резките и чести промени във света на софтуерната разработка. "Софтуерен университет" ЕООД използва единствено най-новите и разпространени версии на всеки език, framework и среда за разработка.

Професионална програма

Преподавателската общност в "Софтуерен университет" ЕООД не е затворена. Ние даваме шанс на всеки силно представил се наш студент да заеме ролята на лектор или ментор за курсовете, през които вече е преминал. Подготвяме всеки нов курс с внимание и взимаме на сериозно всички препоръки и оплаквания, които получаваме от анкетите и форума ни. С всяка следваща инстанция на курс се стараем да подобрим и изчистим учебния материал, който поначало носи гарантираното от нас високо качество. За всички наши ученици, ние предоставяме ресурсите на сградата на СофтУни (свободни зали, интернет), което им позволява да преминават през трудностите, които срещат в учебния материал заедно или с помощта на менторите от техния курс. Общността около СофтУни е силно сплотена, но също и много гостоприемна, като ние даваме шанс на всеки да се затвърди като част от нея чрез teambuilding-и.

Професионална програма

"Софтуерен университет" ЕООД си партнира с едни от най-добрите и бързо развиващи се технологични компании в страната, предлагайки огромен набор от възможности и пътища за развитие във всяко едно направление на IT бизнеса. Поддържаме дългосрочни и стабилни отношения с всички наши партньори и със студентите на СофтУни. Тези взаимоотношения ни позволяват да изградим отлична симбиоза между уменията на нашите курсисти и търсенето от страна на бизнеса. Това води до успеха на всяка наша препоръка. "Софтуерен университет" ЕООД съдейства индивидуално на своите най-добри  студенти и върви с тях по пътя на реализирането на мечтата им да навлязат в света на софтуерната разработка и да стартират кариера като програмисти.                     

Професионална програма
Професионална програма

За най-силната част от отлично представилите се новопостъпили студенти, "Софтуерен университет" ЕООД осигурява възможност за участие в нашата стажантска програма, която ви дава възможността да взимате директно участие в обучителния процес. Това ви позволява едновременно да помагате за подобряването на СофтУни и да придобиете още нещо, което да направи вашето CV неустоимо.  

Как да се запиша в СофтУни?

Ако сте прочели текста и мислите, че света на софтуерната разработка е за вас, не чакайте повече - впуснете се в преследването на една от най-динамичните, най-желани и бързо развиващи се професии - тази на софтуерния инженер!