Професионална програма
Loading...
nakov avatar nakov SoftUni Team Trainer 5297 Точки

СофтУни 3.0 и старите випуски

Здравейте колеги,

Промените, въведени чрез SoftUni 3.0 целят да подобрят обучението в СофтУни във всеки аспект, създавайки от вас по-добри и завършени специалисти. Поради повдигнатите въпроси от страна на част от студентите от различни настоящи випуски, касаещи промените и отразяването им върху учебния процес, миналата седмиц, на 19 май, се поканихме на среща с заинтересовани студенти от СофтУни и подробно обсъдихме с тях проблемите и възможните решения около въвеждането на СофтУни 3.0 и старите випуски, които са в заварено положение. Намерихме компромис за почти всички повдигнати въпроси. От тях ще могат да се възползват студентите от всички випуски, които са били част от програмитe SoftUni 1.0 и SoftUni 2.0.

Старата диплома за "софтуерен инженер-практик" за 130 кредита

По въпроса за получаване на “старата” диплома имаме следния коментар: поради факта, че кредитната система се заменя с нова, беше обявено, че след въвеждането на промените, студентите ще трябва да достигнат новия брой кредити (170), за завършване по специалност “C# Web Developer” (всички настоящи и минали випуски). След дълго обсъждане стигнахме до извода, че това не би било напълно честно, тъй като скалирането в кредитите не е достатъчно, за да доведе старите студенти до същото разстояние от диплома, на което са били преди промяната.

Поради това, решихме всички студенти в “заварено положение” да имат възможността да получат своята диплома за “софтуерен инженер - практик” (старата) при достигане на 130 кредита (спрямо новата кредитна система). Срокът, в който това ще е валидно за студентите от старите випуски е април 2017 (срокът, в който трябваше да свърши техния Back-End модул), а всички, които вече разполагат със 130 кредита след тяхното скалиране, ще получат своята диплома сега. Това решение е много, много силно в полза на студентите, защото на практика значително улеснява тяхното завършване и намалява изискванията, които те трябва да покрият. Надяваме се това да не доведе до безработни дипломирани, защото това е най-големият проблем на старата кредитна система (тройкаджии и отиличници получаваха еднакви кредити).

Признаване на оценките от Programming Basics в Tech модула

Oтносно частичното припокриване на материала в курса Programming Fundamentals (част от Tech модула) с този от стария курс Programming Basics (в периода 2014-2015 г.) беше обявено, че само групите, които са държали вече изпит по Programming Fundamentals на 24-ти април 2016 г. от 9:00 часа, ще могат да използват оценката си за Programming Fundamentals. Потвърждаваме тази информация.

Стигнахме до извода, че до голяма степен същото право трябва да имат студентите от всички стари Programming Basics курсове (проведени през 2014 и 2015 г.). Затова ще признаем оценката и кредитите от Basics за курса Programming Fundamentals на всеки, който се е явил на изпит по Programming Basics, проведенпреди 24-ти април 2016. За да достигнат до пълния сбор кредити от курсовете, на тези, които искат да изкарат Programming Fundamentals със старата си оценка, ще им бъдат дадени допълнителни кредити. Получават се общо 9 кредита: 3 кредита за Programming Basics + 6 кредита за Programming Fundamentals.

Изчакване до септември за продължаване на обучението за випуск май 2016

Kъм настоящия момент СофтУни няма възможността да организира специално обучения по back-end само за студентите от випуск май 2016, поради което се налага обучението в back-end технологиите да стартира през месец септември.

Дотогава СофтУни преопоръчва на студентите си от този випуск, да станат част от отворените ни курсовеили да се запознаят сами с материала от предишни обучения. Tе могат да запишат също и Tech Module, който за тях ще даде възможност да се запознаят с редица технологии и платформи за разработка, чрез материал, който не е преподаван в СофтУни до момента. Отделно от това, в Tech Module отборните работи ще са в отбор по избор (или самостоятелно при такова желание). Друга възможност е записване в модулитеC# или Java Fundamentals.

Прескачане на курсове от Professional модул

До нас достигнаха въпроси относно прескачане на курсове от професионален модул, тъй като тяхното съдържание може частично да се дублира с вече преподаван на предишните випуски материал. Всеки, който се сблъска с този случай ще има възможност по желание да се яви само на изпита за съответния курс.

Записване на повече от една професия

Относно записването на повече от една професия в SoftUni 3.0: да, свободни сте да го направите, но трябва да имате предвид, че изпитните дати на различните професии могат да съвпадат, което няма да ви позволи явяването на всички изпити на редовна сесия. Например ако карате едновременно C# и Java професиите, ще можете да вземете единия изпит на редовна сесия, а другият - на поправката.

Успех на всички студенти!

23 май 2016,
Светлин Наков

20
Въпроси за SoftUni
oconne avatar oconne 113 Точки

Голяма част от първият цикъл студенти са почнали работа и така натам, компромиса с 17 апрл 2017 според мен няма да е ефективен (от гледна точка на изчистване :)  ) Не е ли възможно просто да се прекалкулират кредитите, или ако е невъзможно

да се придъде някакъв фиктивен бонус допълнителен, за да се уравновеси положението? Айде раздайте по 50 кредита на старите и да си разчистим сметките.... ;)  Няма ли така да стане по бързо? 

0