Професионална програма
Loading...
MartinBG avatar MartinBG 2813 Точки
Best Answer

Ето преработеното ти решение, като съм се старал да използвам само методите на Array:

 

function solve(input = []) {
 let treasureChest = input.shift().split('|');

 let command;
 while ((command = input.shift()) !== 'Yohoho!') {
  let currCommand = command.split(' ');

  switch (currCommand[0]) {
   case 'Loot':
    let loot = currCommand.slice(1)
     .filter(item => !treasureChest.includes(item))
     .reverse();
    treasureChest.unshift(...loot);
    break;
   case 'Drop':
    let index = +currCommand[1];
    if (index >= 0 && index < treasureChest.length) {
     treasureChest.push(treasureChest.splice(index, 1));
    }
    break;
   case 'Steal':
    let count = +currCommand[1];
    let start = Math.max(0, treasureChest.length - count);
    let stolenList = treasureChest.splice(start);
    console.log(stolenList.join(', '));
    break;
  }
 }

 if (treasureChest.length === 0) {
  console.log(`Failed treasure hunt.`);
 } else {
  let treasure = treasureChest.reduce((acc, loot) => acc + loot).length;
  let averageLoot = treasure / treasureChest.length;
  console.log(`Average treasure gain: ${(averageLoot).toFixed(2)} pirate credits.`);
 }
}

 

1
22/05/2020 01:04:34
MariqnK1 avatar MariqnK1 55 Точки

Красив код, благодаря! Почвам да сравнявам и дебъгвам с моя "шедьовър". yes

1