Не мога да реша задачите

1 зад. Да се напише програма, която изчита от клавиатурата цяло число N и след това N на брой цели числа, по едно на ред. Да се открият минималния и максималния елемент и да се разменят местата им. Ако има няколко елемента с най-малка или най-голяма стойност, всички те се променят с обратното им.

 

2 зад. Да се напише програма, която изчита последователност от цели числа, въведени на един ред от клавиатурата и разделени с интервал. Програмата да извежда индексите на минималния и максималния елементи. Ако има повече, то да се изведе индекса на най-десния.