Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Pamcho_d avatar Pamcho_d 0 Точки

Проблем със задача в judge, Fruit Shop

using System;

namespace MyFirstProject2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string fruit = Console.ReadLine();
            string day = Console.ReadLine();
            double num = double.Parse(Console.ReadLine());

            double price = 0;
            if (day == "Monday" || day == "Tuesday" || day == "Wednesday" || day == "Thursday" || day == "Friday")
            {
                if (fruit == "banana")
                {
                    price = num * 2.50;
                }
                else if (fruit == "apple")
                {
                    price = num * 1.20;
                }
                else if (fruit == "orange")
                {
                    price = num * 0.85;
                }
                else if (fruit == "grapefrui")
                {
                    price = num * 1.45;

                }
                else if (fruit == "kiwi")
                {
                    price = num * 2.70;
                }
                else if (fruit == "pineapple")
                {
                    price = num * 5.50;
                }
                else if (fruit == "grapes")
                {
                    price = num * 3.85;
                }
            }
            else if (day == "Saturday" || day == "Sunday")
            {
                if (fruit == "banana")
                {
                    price = num * 2.70;
                }
                else if (fruit == "apple")
                {
                    price = num * 1.25;
                }
                else if (fruit == "orange")
                {
                    price = num * 0.90;
                }
                else if (fruit == "grapefrui")
                {
                    price = num * 1.60;

                }
                else if (fruit == "kiwi")
                {
                    price = num * 3.00;
                }
                else if (fruit == "pineapple")
                {
                    price = num * 5.60;
                }
                else if (fruit == "grapes")
                {
                    price = num * 4.20;
                }
                
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("error");
            }
            Console.WriteLine($"{price:f2}");
        }
    }
}

Не знам как да направя, така че когато конзолата прочете примерно beer 3 Monday да дава error а не да принтира цента.

Тагове:
0
Programming Basics
Axiomatik avatar Axiomatik 1054 Точки
Best Answer

Easiest way is to use some bool validation.

Best,

 

using System;

namespace MyFirstProject2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string fruit = Console.ReadLine();

      string day = Console.ReadLine();

      bool validPrice = false;

      double num = double.Parse(Console.ReadLine());

      double price = 0;
      if (day == "Monday" || day == "Tuesday" || day == "Wednesday" || day == "Thursday" || day == "Friday")
      {
        if (fruit == "banana")
        {
          price = num * 2.50;
          validPrice = true;
        }
        else if (fruit == "apple")
        {
          price = num * 1.20;
          validPrice = true;
        }
        else if (fruit == "orange")
        {
          price = num * 0.85;
          validPrice = true;
        }
        else if (fruit == "grapefrui")// ERROR grapefruit!!!
        {
          price = num * 1.45;
          validPrice = true;
        }
        else if (fruit == "kiwi")
        {
          price = num * 2.70;
          validPrice = true;
        }
        else if (fruit == "pineapple")
        {
          price = num * 5.50;
          validPrice = true;
        }
        else if (fruit == "grapes")
        {
          price = num * 3.85;
          validPrice = true;
        }
      }
      else if (day == "Saturday" || day == "Sunday")
      {
        if (fruit == "banana")
        {
          price = num * 2.70;
          validPrice = true;
        }
        else if (fruit == "apple")
        {
          price = num * 1.25;
          validPrice = true;
        }
        else if (fruit == "orange")
        {
          price = num * 0.90;
          validPrice = true;
        }
        else if (fruit == "grapefrui") // ERROR grapefruit !!!
        {
          price = num * 1.60;
          validPrice = true;
        }
        else if (fruit == "kiwi")
        {
          price = num * 3.00;
          validPrice = true;
        }
        else if (fruit == "pineapple")
        {
          price = num * 5.60;
          validPrice = true;
        }
        else if (fruit == "grapes")
        {
          price = num * 4.20;
          validPrice = true;
        }
      }

      if (validPrice == false)
      {
        Console.WriteLine("error");
      }
      else if (validPrice == true)
      {
        Console.WriteLine($"{price:f2}");
      }
    }
  }
}


 

0
16/01/2021 17:38:21