Loading...

Какво е Django?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Какво е Django?

Django е безплатна технологична уеб рамка с отворен код, написана на Python. Технологичните уеб рамки ви позволяват да разработвате уебсайтове по-бързо и по-лесно. Когато изграждате уебсайт вие винаги се нуждаете от един и същи набор от компоненти: начин да вградите потребителска заверка (регистрация, вписване, отписване), контролен панел за вашият сайт, формуляри, системи за качване на файлове и т.н. Технологичните рамки съществуват за да ви спестят „преоткриването на колелото“ всеки път когато създавате нов сайт.

Какво се случва, когато някой изпрати заявка за сайт до вашият сървър, посредством Django?

Нека погледнем от по-близо сървърите, за да разберем за какво точно е Django. Първото нещо, което сървърът има нужда да знае е, че вие искате той да ви покаже дадена уеб страница. Когато потребителската заявка достигне уеб сървър, тя се предава към Django рамката, която се опитва да разбере какво всъщност е поискано от страна на потребителя. За целта тя взема адреса на уеб страницата и се опитва да разбере какво да направи от тук нататък. Тази част се извършва от т.нар. Django URL Resolver. Не е нещо сложно – за целта се използва набор от шаблони и се опитва да открие съвпадение с изисквания URL адрес.

Django проверява шаблоните от край до край и ако намери съвпадение предава заявката на асоциирана функция, която се нарича „view“. Всички интересни неща се случват в тази view функция, например потребителската заявка съдържа искане за промяна в някои налични данни. View функцията проверява ако имате право да извършвате изисканото действие и ако имате – го извършва. След това view генерира отговор и Django го изпраща обратно към потребителския браузър.

Какви са свойствата на Django?

• С Django се изграждат леки и самостоятелни уеб сървъри за разработка и тестване; • Django използва сериализация на формулярите и валидираща система, която превежда между HTML формулярите и стойностите, които се използват в базите данни.
• Има template система, която използва концепцията за наследяване от обектно-ориентираното програмиране (ООП);
• Основната Django дистрибуция върви в комплект с приложения в своя „contrib“ пакет, които включват неща като инструменти за генериране на RSS и Atom syndication feeds, допълнителна технологична рамка, която позволява на една Django инсталация да поддържа едновременно до няколко уебсайта, всеки от които със свое съдържание и приложения, инструменти за генериране на Google Sitemaps и още много други.

Ако имате опит в програмирането с Python, курсът “Django Web Development – септември 2018” е една отлична възможност да се запознаете с една от най-използваните програмни рамки за изграждане на уеб приложения с езика Python. Очакваме ви!