Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
DaisyG avatar DaisyG 12 Точки

Обобщение, Изпит

На обобщителната лекция, Ралев имаше слайд с избрани моменти за изпита, извадила съм повечето от дизайнерския речник, а някои са записани точно, както ги каза той.

 • Пиксел - Пикселът е основният елемент на цифровото изображение.

 • “Rich black” - Богато черно, в печатарството и отпечатването, е мастилена смес от абсолютно черно (solid black) върху един или повече от другите цветове на CMYK, което води до по-тъмен тон, отколкото самото черно мастило генерира в процеса на печат.

Типичната богата черна смес може да бъде 100% черна, 50% от всяка от останалите три мастила. Други проценти се използват за постигане на конкретни резултати, например 100% черно със 70% циан (С), 35% магента (М) и 40% жълто (Y). прави така нареченото "Студено черно", а "Горещо черно" е 35% С, 60% М, 60% Y и 100% K. Цветното мастило под черно мастило прави "по-богат" резултат; допълнителните мастила поглъщат повече светлина, което води до по-близко сближаване на истинската черна. Макар че на теория може да се направи дори още по-богато черно, като се използва 100% от всеки от четирите мастила, на практика количеството добавено черно мастило е ограничено от мокротата, която хартията и печатът могат да обработват. (Безопасно и практично правило е, че покритието на мастилото не трябва да надвишава 240% при обикновените хартии. Работата с рециклирани хартии от по-нисък клас, имат дори по-малко покритие.) Мокротата не е проблем за лазерните принтери , но регистрацията черна (или "400% черна") дава много поразителни резултати при лазерните отпечатъци. Интересни ефекти могат да се постигнат и с лазерен принтер чрез комбиниране на 100% черно и 100% циан, магента или жълто.

 • Брийф - Дизайн бриф е основен документ съпровождащ един дизайн проект. Създава се в съотвествие с изискванията на клиента (възложителя) с цел да се опишат резултатите и обхвата на проекта, включително всички продукти или дейности, график за изпълнение, бюджет и т.н. Брифът също така служи за оценка на ефективността на дизайна след завършването му.

 • Криви на Безие - векторни криви - Във векторните графики, кривите на Безие се използват за моделиране на гладки криви, които могат да бъдат мащабирани до безкрайност. Те са всързани с така наречените в графичните програми „пътечки“ – комбинации от свързани криви на Безие. Пътечките не са обвързани с ограниченията на растеризираните изображения и са интуитивни за промяна.

 • Брандбук  - Бранд книгата събира на едно място цялата идентичност на Вашата марка, графични елементи, типография, цветови модел, стандарти, слоган, идеи и т.н. Вече сега се използват и като уеб стилове

 • Калибрация - настройка на цветове на екрана

 • Векторен формат - идеален формат за лога

 • Lay out - Това е мястото където се извършва конкретна работа. Цялостното оформление включващо всички елементи в конкретна работа

 • Fixed Lay Out - фиксирани оформления се използват точно дефинирани размери на компонентите (обикновено в пиксели), което прави изгледа на страницата еднакъв за всички резолюции. Например, съдържанието на страница създадена за десктоп би изглеждало „отрязано“ или неподредено на мобилно устройство, заради по-малкия дисплей.

 • Fluid Lay Out -  liquid, този тип оформление използва проценти вместо параметри с фиксирана ширина. Това придава гъвкавост на дизайна, като позволява елементите да се преоразмеряват в зависимост от на размера на дисплея.

 • Кегел - Големина (размер) на шрифта.

 • Всеки дизайнер е редно да започне от скиците (на ръка)

 • Графичният дизайнер трябва да може да мисли логично (защо, как, къде)

 • Bootstrap Framework - най-популярен фреймуърк за фронт енд, улеснява правенето на уебсайтове

 • Грид - Грид е структура (обикновено двуизмерна), изградена от серия прави линии които се пресичат (вертикални, хоризонтални и под ъгъл) или такива, които са огънати, служещи за подреждане на съдържание. Те служат като рамка, чрез която дизайнерът може да организира графичните елементи (снимки, глифове, параграфи и пр.) по рационален начин, лесен за възприемане. Елементите спрямо грида може да са върте, вън или частично в грида. Уеб гридове и точен брой колони  - никъде установен идеален брой колони, колкото повече колони - толкова повече вариации

 • Canvas - буквално преведено е платно. Това е работното поле, в рамките на което можете да работите. Някои елементи в слоевете могат да лежат извън него, но при сливането на всички слоеве, те ще бъдат изрязани.

 • Артборд - Подобно на лист хартия, върху който рисуваме и творим, в графичните програми това поле се нарича артборд. Когато работим с физически материали, поставяме различни инструменти и елементи на работната маса, които обаче не навлизат в това, което се оформя върху хартията. В този контекст графичната програма е работната маса, а артбордът е листа хартия, който съдържа нашия продукт.

 • Системни шрифтове

 • .Eps - универсален векторен формат

2
Design Fundamentals
DaisyG avatar DaisyG 12 Точки

Към поста на Маргарит Ралев с примерни въпроси:

1. Фамилията на преподавателя в този курс е: Ралев

2. Графичният дизайн е: Графичният дизайн е дейност, при която на даден обем информация се придава удобна и естетична форма. Това често става чрез използване на типография, изображения, цветове и други.

3. Пиксел се ползва като мярка основно за: цифровото изображение.

4. В една композиция е критично да има:
Баланс, йерархия, контраст, контраст, разнообразие, комплиментиращи се шрифтове, правилно съчетание на цветове
Ритъмът в композицията - Последователноста на елементите в една композиция спрямо различни параметри (големина, цвят, форма и пр.) 
Модулна композиция - Повторение на един и същи елемент.

5. Градиент е: постепенна и плавна промяна на цветовете от един към друг (като зелено постепенно преминава в синьо) или на цвят, който избледнява в прозрачност. Има два често срещани типа Градиенти: радиални, които са елипсовидни и линейни, които са насочени в определена посока.

6. Специализирана програма за работа с вектори е: Adobe Illustrator

7. Специализирана програма за работа със снимки е: Adobe PS

8. Гайд е: е линията, към която се придържате, за да подредите съдържанието в даден документ, да го организирате симетрично и подредено. (Раздувката обикновено е в друг цвят, (defaut) и опеделя границата до която стига документа при печат.)

9. Файловият формат .JPG е добър за записване на: снимки

10. Файловият формат .PNG е добър за записване на: лога, икони, пиктограми

0
DaisyG avatar DaisyG 12 Точки

Графични Символи

- пиктограма - знак със стойността на дума или израз. Конкретна е. Не съдържа абстрактна представа.

- идеограма - знак или картина, който изобразява по-абстрактна идея. Може да съдържа и конкретика.

- петроглиф - знак, изсечен в камък

- графема - основен елемент на всяка писмена система. Графеми например са буква, китайски йероглиф, цифра, синтактични обозначения и други.

- морфема - корен на думата, най-малката единица, носител на смисъл

- лого - знак за бизнес, запазена марка, различно от Бранд

- геометричен примитив - чертички, базови фигури

- динамично лого - различни проявления на дадено лого

- икони - специфично за тях е, че са направени да бъдат използвани в много малък размер

- clipart (готови символи) - free vector stock. + евтино и бързо; - не е на самия дизайнер

- видове лога - само от знак; логотип - logotype - дума (Uber)

0
DaisyG avatar DaisyG 12 Точки

"Решетки и сечения":
- Какво е Grid и кои са видовете му? 
В графичния дизайн, Грид е структура (обикновенно двуизмерна), изградена от серия прави линии които се пресичат (вертикални, хоризонтални и под ъгъл) или такива, които са огънати, служещи за подреждане на садържание. Те служат като ранмка, чрез която дизайнерът може да организира графичните елементи (снимки, глифове, параграфи и пр.) по рационален начин, лесен за възприемане. Елементите спрямо грида може да са върте, вън или частично в грида
Manuscript Grid - Единичен Грид (книги, молби, административни документи и тн.)
Column Grid - Колонен Грид (най-често вестници)
Modular Grid - Модулен Грид (най-често списания и каталози)
Hierarchical Grid - Йерархичен Грид, той има специфична логика спрямо контекста (разбъркана форма)

- Гайдове vs раздувки.
Увеличаване/наддаване към полето за печат с няколко милиметра, с цел да бъдат избегнати загубата на елементи или появата на бели ленти при обрязване на формата. Обикновено са достатъчни 3 до 5 mm. Граничните елементи и фонът трябва да продължават и в полето на раздувката.

- Какво представлява златното сечение?
Или още познато като Редицата на Фибоначи. В дизайна се използва като мярка за създаването на композиии от елементи, които за подчинени на точно определено съотношение.

- Защо логата се правят в черно и бяло?

- wireframe - Опростена, черно-бяла скица на елементите, съдържащи се на страниците на даден уебсайт- тяхното разположение, големина, характеристики, както и схематично очертаване на полетата за конверсия и навигацията на цялостния уебсайт. Wireframes (уаиърфрейм(с)) не използват цветове, различни шрифтове, логота или други елементи, които биха отнели фокуса от основната им цел, която е структурата на уебсайта да бъде изградена толкова ефективно и функционално така, че той да може да се адаптира към промяна в обема на информация, съдържаща се на него, смяна на целите на уебсайта и/или увеличение на трафика, които минава през него.

- smart обект - Смарт обектите са слоеве които съдържат различни данни за изображенията, независимо дали растерни или векторни. Споменавам го, тъй като всички онези работещи със системата на Adobe знаят колко лесна е комуникацията между отделните програми. Точно в тази комуникация смарт обектите имат голямо предимство, но то не се изразява само там. http://photocafe.bg/smart-objects-photoshop/

- защо логото се прави винаги в черно/бяло?

0
DaisyG avatar DaisyG 12 Точки

От лекцията "Шрифт и типография" беше споменато за изпита:
- Разликата между шрифт и типография?
Типографията е област в графичния дизайн, която се занимава с философията и естетиката на шрифтовете, и тяхната употреба. В детайли типографията обхваща оформлението на буквите и тяхното визуално въздействие чрез специфичните им характеристики: големина, разстояние между буквите, декоративни елементи, отстоянието между символите, съотношението главни малки букви и съотношението височина/ширина, и още характеристики.

На български език думата шрифт идва от немското „Schrift“ с две значения – абстрактно и конкретно: 1. начертание, външен вид на писмените знаци; 2. пълен комплект от печатарски клишета, който съдържа едностилно оформени буквите на дадена азбука, цифрите, препинателните знаци и др. Или иначе казано - на български думата "шрифт" се използва както в значението на font, така и на font family, и за точния вложен смисъл следва да се съди по контекста.

- Какво е начертание? - Начертание (на английски: typeface) е дизайн разновидност на даден шрифт (Например: Аrial Regular), който се отличава от другите шрифтове в дадено "семейство" от шрифтове, но същевременно споделя общи естетически и дизайн принципи. Например - семейството шрифтове "Arial" има начертания: 1) "Arial Regular", 2) "Arial Italic", 3) "Arial Bold", където 1) е основната форма на шрифта и буквите, 2) е наклонена версия, а 3) е удебелена версия.
Счита се, че колкото повече начертания (разновидности) има един шрифт (едно семейство от шрифтове), толкова по-удобно и практично е за ползване във всякакви ситуациии. За това е важно когато се купува шрифт, да се види колко начертания има и дали може да се използва в много ситуации - дали инвестицията си струва.

- Serif vs Sans Serif 
Серифните шрифтове имат малки линийки по краищата на някои символи
"Sans" означава "без" - тези шрифтове нямат линийките по краищата на символите

- Каква е разликата между Font Making, Hand Lettering, Calligraphy?

- Кой шрифт може да се каже,че е копие на Helvetica?

- За какво служи Font Awesome? Get vector icons and social logos on your website with Font Awesome, the web’s most popular icon set and toolkit.

- Какво е OpenType? Формат за шрифтове разработен съвместно от Adobe и Microsoft. Този формат е съвместим на различни платформи (същият шрифт работи на Macintosh и Windows компютри) и поддържа широк набор от символи и оформления, включително множество азбуки в един шрифт.

- Какво е Glyphs Map? Map Glyphs is the ulitmate CSS map font with hundreds of scalable vector map icons of the world, continents, globes, countries and states.

- Какво означава действието разбиване на шрифт?
"Разбиване в криви" е жаргон, който се отнася основно за "разбиване на шрифтове" във векторни криви (outlines), така, че да НЕ могат да се редактират. Това се прави основно поради 2 причини - 1) да не може друг дизайнер да размести или промени дизайна и 2) за да е сигурно, че текстът ще се възпроизведе коректно и без да са инсталирани конкретните шрифтове (като превенция или поради лицензни съображения).

Пример: "От екипа на клиента са ми пратили работни файлове, но шрифтовете са разбити - можеш ли да звъннеш да поискаш файлове, които можем да редактираме, за да не въвеждаме целия текст наново?"

Командата за това действие в Adobe Illustrator е достъпна от : 
Type > Create Outlines, или клавишна комбинация: Command+Shift+O (Ctrl+Shift+O на PC)


- шрифт verdana - чете се най-добре от всички в малък размер
- шрифт black letter - може да се определи като първия официален шрифт
- шрифт roman type - може да се определи като втория такъв
- шрифт helvetica - популярен, има филм за него, да се образоваме
- сирачета (orphans) - не трябва да изоставяме самички думи на ред в края на обзаца
- open type - формат за scalable computer fonts
- системни шрифтове - by default част от всяка операционна система
- kerning (разрядка) - разстоянието между буквите

0
DaisyG avatar DaisyG 12 Точки

Цветове и палитри - https://youtu.be/_2LLXnUdUIc

- Кои са основните квадранти и фокус?

- Основните свойства на цветовете са? 
Оттенъка (Hue) е самия цвят който е разположен на най външната част на цветния кръг
Наситеността (Saturation) представлява интензивност на цвета и се измерва в проценти където на 0% е сиво а на 100% е най наситения цвят
Яркостта (Lightness / Value) определя дали цвета е тъмен или светъл и се определя в проценти при 0% черно до 100% за реалния цвят

- HSV - Цветен модел на базата на 3-те координати: цвят (нюанс), наситеност и стойност.
- HSL - цвят, наситеност, светлост

- CMYK - Субтрактивни цветове
За разлика от адитивните цветове, субтрактивните се виждат вследствие на отразяване на бяла светлина от оцветен екран. Подобно на адитивното цветосмесване, и при субтрактивното от 3 основни цвята в различна концентрация – синьо-зелено (Cyan), пурпурно (Magenta) и жълто (Yellow) – теоретически може да се получи много широк спектър от производни цветове. Нулевата концентрация на трите основни цвята дава бял цвят, а максималната им концентрация – черен цвят. На практика обаче, поради примеси и невъзможност за постигане на максимална концентрация, полученият по този начин черен цвят е “мръсно черен”. Затова за нуждите на полиграфията е добавен и четвърти основен, но неутрален цвят – черният (blacK). Така възниква CMYK цветният модел, който се използва най-често в днешно време при пълноцветния печат. CMYK моделът, макар и с 4 цвята, далеч не покрива така добре спектъра на видимата от човека светлина, както RGB модела. Затова отдавна се търсят решения за разширяване на броя цветове, които могат да се получат от няколко основни цвята. В последните 2-3 години започва практическото използване на няколко такива цветни модела, базирани на 6, 7 или повече основни цвята. Най-големи шансове за постигане на някаква популярност, и то вероятно само в областта на луксозния печат, има 6-цветният модел HexaChrome на Pantone, който се базира на 6 основни цвята – CMYK + оранжев (Hexachrome Orange) и зелен (Hexachrome Green). Моделът е известен още и като CMYKOG. Все пак, вероятността някой от тези цветни модели, осигуряващи почти идеално цветопредаване, да постигне достатъчна масовост, става все по-малка, защото посоката на развитие на печатните технологии престана да бъде насочена толкова към усъвършенстване на офсетовия печат, колкото към неговата дигитализация.

- RGB - Адитивни цветове
Смесването на цветни потоци светлина при проектиране върху бял екран води до получаване на цветове, различни от самите цветове на светлоизточниците. Това смесване на цветове се нарича адитивно. Трите основни цвята в адитивното смесване са червено (Red), зелено (Green) и синьо (Blue), откъдето идва и името на метода – RGB. При нулев интензитет на трите цветни лъча на екрана се получава черен цвят, при максимален интензитет и на трите лъча се получава бял цвят. Комбинациите от различен интензитет на трите лъча могат да породят цялото цветно пространсто на видимия от човека светлинен спектър. Адитивното смесване се използва в кинескопите на телевизорите и мониторите и частично във фотографията. За печат е необходимо RGB цветовете да се преобразуват по някакъв субтрактивен цветен модел. Най-разпространеният от тези модели е 4-цветният CMYK.

- sRGB vs adobeRGB - Adobe RGB is irrelevant for real photography. sRGB gives better (more consistent) results and the same, or brighter, colors. Using Adobe RGB is one of the leading causes of colors not matching between monitor and print. sRGB is the world's default color space.

- Кое се чете по-трудно за параграф/текст? Фоновете да не са тъмни/черни, бяло на черно дразни окото. Може само за заглавие евентуално.

- Какво е Sidebar - Страничната лента може да бъде лява или дясна, в зависимост от това от коя страна на основното съдържание се намира. Те се използват за визуализация на менюта, банери, продуктови филтри, блог публикации и новини. За онлайн магазините, мястото е много подходящо за показване на продукти в промоция.

- HTML5 - с него се правят новите анимирани банери например

- Разликата между ритъм и група:
Ритъм - Последователността на елементите в една композиция спрямо различни параметри (големина, цвят, форма и пр.) 
Група - 
Разликата - има ясна повтаряемост, за разлика от групата, която може да бъде безкрайна.

- animated gif - много тежък формат

- "интернет безопасни цветове" (Web Safe Colors). Става дума за конкретни 216 цвята, които дори и много стари монитори могат да показват правилно. В миналото уеб дизайнерите е трябвало да се съобразяват с тези безопасни цветове, но в днешно време повечето потребители на интернет ползват достатъчно добри монитори. Това означава, че няма нужда да се ограничавате в избора си на цвят, а спокойно можете да ползвате пълната палитра от близо 16 милиона цвята.

- RAL - Цветови стандарт за смесване на цветове и тяхното съгласуване. Създаден е в Германия в института "RAL". Използва се предимно за лакиране и прахово покритие, както и е производството на панели за пластмаси. Чрез Рал стандарта имитирането от не оторизирани производители става много трудно. Тества се като под различни светлинни източници обектът показва различен цвят.

-Pantone - Система за съвпадение на цветове, използвана при определянето на печатарски мастила. Предварително смесени цветове, които се използват при печата и предпечата, за да се види реално как ще се получи предвидения цвят.

-Moodboard - тип колаж, състоящ се от изображения, текст и проби от обекти в композиция. Тя може да се основава на зададена тема или може да бъде произволно избран материал. Mood board може да се използва, за да дадете обща представа за дадена тема. Те могат да бъдат физически или цифрови и могат да бъдат "изключително ефективни" инструменти за презентация.

-ахроматични цветове - бял, черен и сивите цветовес нюансите и оттенъците им

-хроматични – всички цветове

0
DaisyG avatar DaisyG 12 Точки

Understanding Composition https://www.youtube.com/watch?v=O8i7OKbWmRM
Композиция:
В изобразителните и приложните изкуства композицията е основно творческо изискване, което се разбира като естетическото и хармонично съчетаване:
в живописта – на форми, изображения, светлини, сенки и цветни петна;
в графиката – на линии, черни и бели петна;
в скулптурата – на пластични маси, движения, обеми, светлини, сенки
“The term composition means 'putting together' and can apply to any work of art, from music to writing to photography, that is arranged using conscious thought.”

- Composition vs Layout.🖼
Допълнително полезна информация- Layout is the arrangement of the elements of a design such as the stories on a page of a newspaper. As with layout, composition is concerned with the arrangement of elements. However, composition implies a creative thought process that's associated with arts such as painting, photography, writing and architecture. Layout has a more technical connotation and is something that can be automated such as the arrangement of dynamic content on a webpage.”
https://www.google.bg/…/…/design-composition-and-layout/amp/ 
- Какво предопределя композицията и нейните формати?

- От какво се състоят Евклидовата група изометрии? -геометричните симетрии се дефинират като подгрупи на Евклидовата група изометрии: огледална, ротационна, транслационна, роторефлекторна
- Оптичен баланс - Чрез постигане на Оптичен Баланс в композицията се стремим да задържим вниманието колкото се може по-дълго върху нея. 
Visual weight includes: size, high contrast, saturation, faces, figures

- Какво е Open graph image?-og:image - линк към изображение, което ще представлява страницата в социалния граф; то трябва да е минимум 200х200 пиксела ширина и дължина, както и не трябва да тяхното отношение да е повече от 3 към 1; адресът на изображението трябва да е публичен, така че всеки да може да бъде отворен;
If targeting social networks other than just Facebook, we recommend a 1:1 (square) ratio with the primary content centered. This allows each social network the option to crop down the image as necessary.

- Йерархия и защо логата винаги са горе вляво? - заради начинът, по който движим погледа си по страницата, освен в страни, където се чете от дясно на ляво 

0