Loading...

Какво е "CSS препроцесор"?

avatar Георги Кацаров 1 минута
Какво е "CSS препроцесор"?

Причините, да използвате CSS препроцесор в своя уеб проект, са много. Разбира се препроцесорите не са задължителни за всеки проект. Ако например вашият сайт/приложение са малки, то вие можете да напишете CSS кода си на ръка. Колкото повече обаче вашият проект се развива и нараства, толкова по-трудно ще ви бъде да търсите и откривате грешки, да го редактирате адекватно и в крайна сметка това ще погълне полезно време и ще оскъпи неимоверно дадения проект. Неудобствата на този тип работа са следните:

• Влагане на големи усилия за малки промени;
• Значително по-трудно структуриране на CSS кода;
• Претрупан код;
• Безкрайни редове от CSS класове и правила;

За да избегнете всичко това имате нужда от препроцесор.

Какво е препроцесор?

Препроцесор“ наричаме програма или друг софтуерен инструмент, който има собствен синтаксис, който след компилация се превръща в стандартен CSS код. Чрез използването на препроцесор ние можем да си спестим всички от горепосочените главоболия. Когато вие работите с препроцесор вие използвате неговият синтаксис, неговит код, за да зададете инструкциите за вашия front-end. След компилация се преобразува в отделен файл, в стандартен CSS, тъй като браузърите не боравят със синтаксиса на препроцесора.

Съществуват различни препроцесори като Sass, Less, Stylus и още много други. В следващите редове ще разгледаме някои от предимствата на Sass.

Какво е “Sass”

Sass” означава „Syntactically Awesome Stylesheets“. Това е препроцесор, чрез който можете да използвате различни функции, математически оператори, цикли, променливи и редица други функционалности. Те ще ви позволят много повече възможности отколкото работата със стандартен CSS.

Като цяло употребата на Sass ви позволява да пишете по-бързо и по-качествен CSS код. Sass не е нещо съвършено непознато. Ако знаете CSS – ще се почувствате в свои води, когато започнете да работите със Sass. Ако имате умения по програмиране, но сте решили да се преориентирате към front-end, то уменията по програмиране биха ви помогнали да навлезете в Sass ще ви трябват не-повече от петнадесетина-двадесет минути. Разбира се, ако сте абсолютно начинаещи и в едното, и в другото би ви било малко по-трудно, но с постоянство и практика също не би трябвало да ви отнеме много време.

Ако все пак имате основни познания по изграждане на структурата на един уебсайт чрез CSS и имате нужда да усвоите по-практични умения, като работа със Sass препроцесор, можете да постигнете това, като се запишете за курса „CSS Advanced - март 2019“. Очакваме ви!