Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Pamcho_d avatar Pamcho_d 0 Точки

Проблем със задача в judge, Fruit Shop

using System;

namespace MyFirstProject2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string fruit = Console.ReadLine();
            string day = Console.ReadLine();
            double num = double.Parse(Console.ReadLine());

            double price = 0;
            if (day == "Monday" || day == "Tuesday" || day == "Wednesday" || day == "Thursday" || day == "Friday")
            {
                if (fruit == "banana")
                {
                    price = num * 2.50;
                }
                else if (fruit == "apple")
                {
                    price = num * 1.20;
                }
                else if (fruit == "orange")
                {
                    price = num * 0.85;
                }
                else if (fruit == "grapefrui")
                {
                    price = num * 1.45;

                }
                else if (fruit == "kiwi")
                {
                    price = num * 2.70;
                }
                else if (fruit == "pineapple")
                {
                    price = num * 5.50;
                }
                else if (fruit == "grapes")
                {
                    price = num * 3.85;
                }
            }
            else if (day == "Saturday" || day == "Sunday")
            {
                if (fruit == "banana")
                {
                    price = num * 2.70;
                }
                else if (fruit == "apple")
                {
                    price = num * 1.25;
                }
                else if (fruit == "orange")
                {
                    price = num * 0.90;
                }
                else if (fruit == "grapefrui")
                {
                    price = num * 1.60;

                }
                else if (fruit == "kiwi")
                {
                    price = num * 3.00;
                }
                else if (fruit == "pineapple")
                {
                    price = num * 5.60;
                }
                else if (fruit == "grapes")
                {
                    price = num * 4.20;
                }
                
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("error");
            }
            Console.WriteLine($"{price:f2}");
        }
    }
}

Не знам как да направя, така че когато конзолата прочете примерно beer 3 Monday да дава error а не да принтира цента.

Тагове:
0
Programming Basics
MartinBG avatar MartinBG 3827 Точки

Задачата е почти решена.

Има две правописни грешки (редове #28 и #60): Grapefriu вместо Grapefruit

За проверка дали са въведени валидни данни, може да използвате стойността на price променливата - ако е останала 0.0 означава, че не сме влезли в нито едно от условията, следователно - "error":

      if (price == 0.0)
      {
        Console.WriteLine("error");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine($"{price:f2}");
      }

 

1
16/01/2021 18:59:15