Процеса за придобиване на правилните качества за програмист

Здравейте,

Сметнах за интересно разглеждането на въпроса какво точно означава обучение по програмиране и на каква база такова обучение се смята за успешно.

Ще споделя, какво за мен означава придобиване на нужните качества за професия програмист, спрямо предоставеното обучение от софтуни.

През програмата за напълно начинаещи скока от модули Basics към Fundamentals е доста голям и изисква време да намериш правилния начин за усвояване на знанията. За това по време на него отива и повече време. Когато започнеш Fundamentals разбираш, че целта на обучението не е да запомниш новите знания, защото те стават, за разлика от Basics модула, прекалено много, за да бъдат запомнени. Според мен, точно тогава трябва и да осъзнаеш, че способностите нужни за програмист не се мерят в количеството запомнени функции, методи, синтаксис или неизбежните проблеми, за които обаче си получил решение без да си стигнал сам до него. Всички тези неща, губят смисъл да бъдат запомнени, когато се намират на разстояние едно търсене в google. Това, което се цени е броя на проблемите, за които си разбрал откъде и защо са се получили, как и колко лесно е възможно да се решат, дали избраната реализация дава оправдани стойности на количеството на твоята работа и впоследствие работата на машината. Най-общо измерима в ресурс(Например в бази данни, всичко може да работи, както ти е лесно на теб да го напишеш, но като количество работа може да се окаже неприемливо за машината при огромен брой информация).

Придобиването на такива знания се оказва изключително ценно, защото така желаната съвкупност от сертификати за обучение и придобит опит практически придобиват еднакъв смисъл.

Моето мнение е резултат от индивидуалния път, по който съм минал, и ще се радвам да получа мнения и гледни точки.