Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
V.Ivanova111 avatar V.Ivanova111 4 Точки

Задача 08.Cookie factory от Nested Loops- моля, помогнете - какво не е наред?

using System;

namespace _08._Cookie_factory
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int batchesCount = int.Parse(Console.ReadLine());   //брой партиди за печене
            for (int i = 1; i <= batchesCount; i++)
            {
                bool containsEggs = false;   // яйца
                bool containsFlour = false;  // брашно
                bool containsSugar = false; // захар
                string ingredient = string.Empty;
                while (!containsEggs || !containsFlour || !containsSugar || ingredient != "Bake!")
                {
                    ingredient = Console.ReadLine();
                    if (ingredient == "eggs")
                    {
                        containsEggs = true;
                    }
                    else if (ingredient == "flour")
                    {
                        containsFlour = true;
                    }
                    else if (ingredient == "sugar")
                    {
                        containsSugar = true;
                    }
                }
                if (containsEggs && containsFlour && containsSugar)
                {
                    Console.WriteLine($"Baking batch number {i}...");
                }
                else if (ingredient == "Bake!")
                {
                    Console.WriteLine($"The batter should contain flour, eggs and sugar!");
                    break;
                }
            }
        }
    }
}

Тагове:
V.Ivanova111 avatar V.Ivanova111 4 Точки

using System;

namespace _08._Cookie_factory
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int batchesCount = int.Parse(Console.ReadLine());   //брой партиди за печене
            string command = Console.ReadLine();
            for (int i = 1; i <= batchesCount; i++)
            {
                bool containsEggs = false;   // яйца
                bool containsFlour = false;  // брашно
                bool containsSugar = false; // захар
                bool isBakingBatch = false;
                while (!isBakingBatch)
                {
                    switch (command)
                    {
                        case "flour": containsFlour = true; break;
                        case "eggs": containsEggs = true; break;
                        case "sugar": containsSugar = true; break;
                        case "Bake!":
                            if (containsEggs && containsFlour && containsSugar)
                            {
                                isBakingBatch = true;
                                Console.WriteLine($"Baking batch number {i}...");
                                break;
                            }
                            else
                            {
                                Console.WriteLine($"The batter should contain flour, eggs and sugar!");
                                break;
                            }
                    }
                    command = Console.ReadLine();
                }
            }
        }
    }
}

0
krasizorbov avatar krasizorbov 142 Точки

Здравей,

Може ли да дадеш линк към Judge и условието на задачата?

0
krasizorbov avatar krasizorbov 142 Точки

Здравей,

Ето това би трявало да работи: https://pastebin.com/SSzXdbFE

лесно ще откриеш разликите.

0
alfara avatar alfara 1 Точки

Здравей, добавям още едно решение, което да помогне по-лесното разбиране на задачата: https://pastebin.com/BpEHpw1F

0
semelyna avatar semelyna 4 Точки

Ето още едно работещо решение  https://pastebin.com/abfZcTiV

0
Zstefanov avatar Zstefanov 0 Точки

Задачата е вярна само понеже няма повторение на един от нужните продукти.

 

  if (flour == 1 && eggs == 1 && sugar == 1)

Грешката е в този ред.

0