JavaScript ме впечатли с бързина и свобода, споделя Виктор Костадинов, трейнър в Софтуерния университет

JavaScript ме впечатли с бързина и свобода, споделя Виктор Костадинов, трейнър в Софтуерния университет

avatar Ekaterina Temelkova 2 минути
JavaScript ме впечатли с бързина и свобода, споделя Виктор Костадинов, трейнър в Софтуерния университет

Представяме ви Виктор Костадинов - трейнър в СофтУни и ръководител на направлението JavaScript. Проведохме кратко интервю, в което ни споделя своите възгледи за JavaScript, разкрива личното си мнение за силните и слабите страни на технологията и с какво го е впечатлила при първата им среща - с бързина и със свобода.

- От кога се занимаваш с програмиране и защо избра JavaScript?
- За първи път се докоснах до дигиталния свят, когато бях във втори клас. В местния Център за работа с деца имаше кабинет, оборудван с компютри Правец 8, на които писахме програмки на BASIC. С JavaScript се сблъсках чак в университета, докато се учех как се правят сайтове. Тогава не му обърнах особено внимание, тъй като back-end програмирането ми беше приоритет, но след като дойдох в СофтУни имах възможност да се запозная с езика много по-отблизо. Свободата, която технологията дава и бързината, с която могат да се разработят действащи прототипи ме спечели почти мигновено.

- Кои са силните и слабите страни на технологията?
- Технологията има над 20-годишен период на развитие, през който са създадени безброй библиотеки, които решават от най-тривиалния до най-сложния проблем и са достъпни през една от най-ефективните платформи за управление и поддръжка на пакети. Общността е много активна и отворена и лесно може да намерите отговор на всеки въпрос. JavaScript поддържа различни парадигми на разработка еднакво добре, и избора между функционално или императивно, обектно-ориентирано или процедурно програмиране не е въпрос на възможностите на езика, а на способностите на разработчика и това, което му е най-удобно. Широкото приложение на езика и бързото му развитие неизбежно води до една от най-слабите му страни – различните платформи не поддържат всички негови възможности еднакво. Ако нещо работи в един браузър, няма гаранция че ще работи в друг и най-новите удобства, предоставени от направляващата асоциация ECMA могат да не станат налични дълго след тяхното официално публикуване като стандарт. Този проблем е решен чрез използването на библиотеки, които изглаждат разликите между платформите, но допълнителното време за тяхното прилагане е факт.

- Подходящ ли е за начинаещи?
- JavaScript е един от най-подходящите езици за начинаещи, тъй като е освободен от ограничаващи концепции като експлицитни типове данни, компилиране на кода и зависимост от тежка среда за разработка – човек се нуждае единствно от браузър и прост текстов редактор (и двете са налични буквално на всеки компютър), за да започне да пише работещи програми, които се изпълняват мигновено. Подробна и ясна техническа документация е достъпна във всеки момент на затруднение или интерес.
Хората, запознати с друг език за програмиране също ще се чувстват комфортно, тъй като JavaScript поддържа класическо обектно-ориентирано програмиране, което ще им помогне да започнат и последствие да пречупят мисленето си към специфични за технологията парадигми на разработка.

- Какво трябва да знаят всички, на които им предстои избор на технология, с която да започнат?
- JavaScript е единствения начин да накараме уебсайтовете да оживеят и да създадем интерактивни уеб приложения. Технологията се разви много през последните три години, с навлизането на различни нови удобства и взаимстването от други езици, както и с навлизането на библиотеки за разработка като React от Facebook и Angular от Google. JavaScript се утвърждава и като сървърен език и неговото активно използване и поддръжка е гарантирано за дълго време напред.

За пръв път в Софтуерния университет предстои записването за 8 различни модула. Ако все още не сте направили своя избор,можете да го направите до 4.09. Подробности за учебния план можете да откриете тук.